canvas-Impressie Verdiepte Ligging web

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017

Claudia26 oktober 2016


In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen van start. Tot die tijd is er op de ringweg nog geen omvangrijke hinder te verwachten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden aan de ringweg ligt in 2018 en 2019. De planning is dat de vernieuwde zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar is. Aannemerscombinatie Herepoort kiest voor een werkwijze en een planning die de overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk beperkt.

Het project Aanpak Ring Zuid is met de gunning aan Combinatie Herepoort in mei van dit jaar in een nieuwe fase gekomen: de fase van het uitwerken van een uitvoerbaar ontwerp en de daadwerkelijke realisatie van het project. Daarnaast is met de uitspraak van de Raad van State van 19 oktober jl. het Tracébesluit onherroepelijk. Dat betekent dat de planstudiefase met succes is afgerond en dat de uitvoeringsfase van start kan gaan.

Planning

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg beginnen in de zomer van 2017. Wel start Combinatie Herepoort daarvoor al met de afbraak van huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat (november 2016), de aanleg van de Helperzoomtunnel (begin 2017) en de aanleg van een op- en afrit voor bussen bij de P+R bij Hoogkerk (ook vanaf begin 2017). Voor de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg heeft Combinatie Herepoort het tracé ingedeeld in vier clusters: West, Julianaplein, Verdiepte ligging en Oost.

tijdlijn-jan17

Cluster West

Vanaf het najaar van 2017 wordt de A7 ten westen van het Vrijheidsplein aangepakt. Dit gaat in twee fases: eerst de noordzijde, dan de zuidzijde. Het verkeer rijdt dan over versmalde rijstroken aan de andere kant. Het verkeer van de westelijke ringweg richting het Julianaplein wordt omgeleid via een tijdelijke lus nabij de aansluiting Laan Corpus Den Hoorn en een nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg. Hiermee wordt ruimte vrijgespeeld voor de bouw van het Vrijheidsplein. Deze situatie begint in het voorjaar van 2018 en duurt tot de zomer van 2020. Het verkeer op de westelijke ringweg rijdt in die periode over versmalde rijstroken. Rond de zomer van 2020 zijn de werkzaamheden in dit cluster klaar.

Impressie Julianaplein web
Impressie van het Julianaplein. De komende tijd wordt de impressie nog in detail uitgewerkt.

Cluster Julianaplein

De bouw van het nieuwe Julianaplein verloopt in fases. In 2018 komt er een tijdelijke omleiding langs de oostkant van het huidige viaduct van de A28 over de Brailleweg. Hierdoor kan dit viaduct in één keer omgebouwd worden. Na driekwart jaar vervalt deze tijdelijke weg en rijdt het verkeer weer over de definitieve A28. Vanaf het voorjaar van 2019 tot half 2020 maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Op dit tijdelijke kruispunt komen net als nu verkeerslichten. De capaciteit van dit kruispunt is minstens zo groot als het huidige Julianaplein. Gedurende deze periode wordt het nieuwe Julianaplein gebouwd. In het eerste kwartaal van 2021 is het vernieuwde Julianaplein volledig open voor verkeer.

Cluster Verdiepte ligging

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Om de bouw van dit verdiepte weggedeelte mogelijk te maken, is ruimte nodig. Daarom wordt de noordbaan van de zuidelijke ringweg ter hoogte van het verdiepte weggedeelte in het najaar van 2017 uitgebouwd tot een tijdelijke weg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de huidige taluds en de oprit bij de Oosterpoort, die komt te vervallen. De tijdelijke weg krijgt in beide richtingen twee versmalde rijstroken. Zodra de tijdelijke weg in gebruik is , wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg afgebroken. Hier bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in één keer. Begin 2021 wordt het verdiepte weggedeelte in gebruik genomen.

impressie Zuiderplantsoen web
Impressie van het Zuiderplantsoen. De komende tijd wordt de impressie nog in detail uitgewerkt.

Cluster Oost

In cluster Oost wordt eerst de aansluiting bij Westerbroek aangepakt. Daardoor kan de Europaweg (de ‘oude A7’) als omleidingsroute worden ingezet. In het voorjaar van 2018 beginnen de werkzaamheden bij het Europaplein. In de zomers van 2018 en 2019 wordt de N7 ter hoogte van de Euvelgunnerbrug zes weken gestremd. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Europaweg. Daarna zijn de werkzaamheden in dit cluster zo goed als afgerond.

Inloopbijeenkomst op donderdag 10 november

Wie nader kennis wil maken met Combinatie Herepoort en meer informatie wil over de voorlopige plannen, is van harte welkom op donderdag 10 november 2016 tussen 15.30 uur en 22.00 uur in MartiniPlaza.

Combinatie Herepoort gaat binnenkort met de direct omwonenden in gesprek.


Lees ook: