canvas-JvK_20160908_A_bijeenkomst_leerlingen_18

Samen werken aan minder overlast voor omwonenden en verkeer

John26 oktober 2016


De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen gaat impact hebben op het leven en wonen in de stad en op het verkeer. Het beperken van de overlast is een gezamenlijke opgave.

Beperken overlast voor omwonenden

De direct omwonenden gaan serieuze overlast ondervinden van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Combinatie Herepoort probeert de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan. In de buurt van huizen en scholen kiest Combinatie Herepoort niet voor heien, maar voor schroefpalen. Dit veroorzaakt minder geluidsoverlast en trillingen. Verder komen bij de tijdelijke wegen en rondom de grotere werkzaamheden geluidsschermen om het lawaai te dempen. Het bouwverkeer wordt beperkt door grond waar mogelijk niet af te voeren, maar te hergebruiken. Rond de bouwplaatsen worden stewards ingezet. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en proberen kleinere problemen direct op te lossen. Wie overlast door wegwerkzaamheden in de stad ervaart, kan terecht bij een nieuw centraal loket van Groningen Bereikbaar: het Loket Verkeer & Werkzaamheden, tijdens kantooruren ook bereikbaar op (050) 367 89 89 en per mail.

Beperken verkeershinder

In de afgelopen jaren heeft Groningen Bereikbaar zich met vele partijen voorbereid op alle werkzaamheden. Er is geïnvesteerd in dynamische borden langs de weg, het goed instellen van de verkeerslichten en adequate informatievoorziening. Met het bedrijfsleven en het onderwijs zijn maatregelen bedacht om het anders reizen, thuiswerken en op andere tijdstippen reizen makkelijker te maken. Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in één keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is dan verwacht. Dit betekent ook minder hinder voor weggebruikers en omwonenden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren blijft de inzet van overheid, bedrijfsleven en de weggebruikers ook de komende jaren onverminderd nodig om de stad bereikbaar te houden. De opgave voor de stad blijft groot.

JvK_20130820_Matrixbord_2
Borden langs de weg voorzien de weggebruikers van actuele verkeersinformatie. Foto: Jeroen van Kooten.

Lees ook: