canvas-JvK_20160715_Herenakkoord_groepsfoto

Handtekeningen gezet onder intentieverklaring Ringwegacademie

John15 juli 2016


In het stadhuis van Groningen zijn vanochtend de handtekeningen gezet onder een bijzondere samenwerking tussen Aanpak Ring Zuid, de mbo-instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra en de aannemer Combinatie Herepoort. Afgesproken is dat bij de ombouw van de zuidelijke ringweg werkzoekenden en scholieren volop de kans krijgen praktijkervaring op te doen. Naast een contractverplichting van 5 miljoen euro voor ‘social return’ wil Combinatie Herepoort 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken aanbieden.

Voorafgaand aan het zetten van de handtekeningen onder de intentieverklaring (pdf, 106 kB) (pdf) gaven de betrokken organisaties een toelichting op het waarom van de samenwerking. Wethouder Paul de Rook van Verkeer vertelde dat de ombouw van de zuidelijke ringweg het grootste wegenbouwproject ooit in het Noorden is. Nu gekozen is voor een Noordelijke aannemer, zorgt het project voor veel extra werkgelegenheid in het Noorden. De gemeente wil ook werkzoekenden en studenten en scholieren zo veel mogelijk laten profiteren van het project.

Werkervaring

Voor wethouder Roeland van der Schaaf van Arbeidsmarktbeleid is het inzetten van werkzoekenden en scholieren bij grote projecten (‘social return’) erg belangrijk. De ombouw van de zuidelijke ringweg biedt veel kansen om werkervaring op te doen. Ook kan het project helpen in het tegengaan van jeugdwerkloosheid. De Ringwegacademie is vernieuwend vanwege de samenwerking van de aannemer en de onderwijsinstellingen.

Samenwerking

Wim Moes van regionaal opleidingscentrum (roc) Alfa-college benadrukte dat de mbo-scholen een belangrijke taak hebben in het regionale arbeidsmarktbeleid. Het onderwijs moet aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. In Groningen kiezen de mbo-scholen niet voor concurrentie, maar voor samenwerking. Samen willen ze het onderwijsaanbod in de regio verder versterken. De mbo-scholen zijn al voordat de aanbesteding van de zuidelijke ringweg was afgerond, bij elkaar gaan zitten. De ombouw biedt een unieke kans voor leerlingen om echt in de beroepspraktijk te werken.

Niveaus

Namens roc Noorderpoort vertelde Wim van de Pol dat het onderwijs dat de mbo-scholen aanbieden verschillende niveaus kent. Niveau 1 is werken in een beschermde omgeving. Niveau 2, 3 en 4 zijn de beginnende vakmensen. Bij de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten er stageplekken komen voor al deze niveaus. Niet alleen voor opleidingen op het gebied van wegenbouw, maar ook bijvoorbeeld ict, horeca en logistiek.

‘Ringwegleren’

Astrid Berendsen van agrarisch opleidingscentrum (aoc) Terra is blij dat ook de opleidingen voor werken in het groen meedoen met de Ringwegacademie. Bij het woord ‘academie’ denken mensen al gauw aan een gebouw, terwijl het juist gaat om werken in de praktijk. Op de plek waar gewerkt wordt, wordt ook geleerd. Het is dus eigenlijk 'Ringwegleren'. Terra kijkt vooral met interesse naar het toekomstige Zuiderplantsoen. Samen met bewoners wil Terra bijdragen aan een park dat langdurig meerwaarde biedt voor de omgeving.

Opleidingsbehoefte

Tot slot vertelde Peter Westra van Combinatie Herepoort dat de deelnemende bedrijven in de aannemerscombinatie al individueel veel met de mbo-scholen samenwerken. De Ringwegacademie biedt één centraal loket. Niet alleen voor scholieren, maar ook voor zij-instromers. Het is daarbij een voordeel dat de uitvoering vier à vijf jaar gaat duren. Zo kunnen scholieren en werkzoekenden een langere opleiding krijgen. Het is belangrijk om goed te kijken wat op langere termijn de opleidingsbehoefte van de regio is. Er mogen geen overschotten ontstaan als het werk is afgelopen. De Ringwegacademie begint niet pas als de werkzaamheden aan de ringweg beginnen. Juist ook in de voorbereiding is er veel werk te doen.

Op de foto van links naar rechts: Wim van de Pol (Noorderpoort), Astrid Berendsen (Terra), Peter Westra (Combinatie Herepoort), Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen), Wim Moes (Alfa-college) en Paul de Rook (gemeente Groningen). Foto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: