canvas-Julianaplein (2)

Ringwegacademie: opleidingen mbo en nieuwe werkgelegenheid hand in hand bij nieuwe zuidelijke ringweg

John12 juli 2016


Niet alleen mensen die langdurig werkeloos zijn, maar ook studenten mbo kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kennis maken met de praktijk en zo hun praktijkervaring vergroten. Het gaat hier om diverse vakdisciplines: van wegenbouw en beveiliging tot organisatie, van groenbeheerders tot catering.

Ondertekening

Op vrijdagochtend 15 juli 2016 ondertekenen de wegenbouwcombinatie Herepoort, de betrokken onderwijsinstellingen - Noorderpoort, Alfa-college en Terra - en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid in het stadhuis van Groningen de samenwerking voor de komende vijf jaar op het gebied van werk-leertrajecten onder de noemer Ringwegacademie. Paul de Rook, wethouder en lid van de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, zal samen met de betrokkenen de overeenkomst “Heerenakkoord Ringwegacademie Herepoort” formaliseren.

Investering in onderwijs en werkgelegenheid

Met deze contractondertekening committeert de aannemerscombinatie Herepoort zich aan een investering van circa 5 miljoen euro in onderwijs en praktijkgerelateerde zaken. In totaal levert de aannemerscombinatie de komende jaren 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat we bij het project Aanpak Ring Zuid de samenwerking met de regionale opleidingscentra zoeken. We vinden het als Noordelijke aannemers belangrijk dat er voldoende stageplekken en leer-werkplekken in de wegenbouw zijn in het Noorden. Want ook in de toekomst willen we over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De jongeren van nu zijn de vaklieden van morgen”, aldus directielid Peter Westra namens Herepoort.

Unieke samenwerking in Nederland

In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid - waarbij de 12 km lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd - gegund aan de aannemerscombinatie Herepoort. De combinatie is nu druk doende om de organisatie, fasering en aanpak van de werkzaamheden verder uit te werken. In de planfase is de bestuurlijke wens geuit om de regio niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis mee te laten liften. De Ringwegacademie is hiermee een uniek project geworden voor Nederland. ‘’Het project is een ideale mogelijkheid voor onze studenten om praktijkervaring op te doen. Meewerken aan zo’n belangrijk project in Groningen is een prachtige kans om te leren en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage te leveren. Vanuit de bijzondere en goede samenwerking die wij als mbo-scholen in het Noorden hebben met onze partners in de regio, hebben we het idee van de Ringwegacademie direct omarmd. Inmiddels zijn we bezig om dit project een duidelijke plek binnen ons onderwijs te geven’’, aldus Wim Moes van het Alfa-college namens de drie mbo-instellingen.

Gezamenlijke missie

“Een grote aanwinst voor de stad en de regio”, benadrukt de Groningse wethouder Paul de Rook van Verkeer en Vervoer. “Op deze manier geven we niet alleen de economische waarde vorm, maar ook de onderwijskundige kant. Economisch gezien is het plan Aanpak Ring Zuid een interessante opsteker voor Groningen en de wijde omgeving. In de komende vijf jaar levert het project maar liefst 1.825 arbeidsjaren directe werkgelegenheid ( 365 fte) en 660 indirecte arbeidsjaren (132 fte). Op deze manier kunnen we iets blijvends voor onze regio achterlaten. Uiteindelijk hebben we één gezamenlijke missie en dat is dat we met de ombouw van de zuidelijke ringweg het Noorden sterker willen maken”, aldus de Rook.

Het project is een ideale mogelijkheid voor onze studenten om praktijkervaring op te doen.

Wim Moes, Alfa-college


Lees ook: