canvas-2018 05 23 Ondertekening bestuursakkoord ringwegacademie foto Henk Tammens

Aanpak Ring Zuid leerschool voor toekomstige vakmensen

John23 mei 2018


Combinatie Herepoort heeft met de gemeente Groningen en drie onderwijsinstellingen de eerste concrete afspraken gemaakt om leerlingen, maar ook werkzoekenden, te betrekken bij Aanpak Ring Zuid. Alfa-college, Noorderpoort en Terra gaan voor het project onder andere hoveniers, machinisten, grondwerkers en servicemedewerkers voor het nieuwe informatiecentrum leveren. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, die op woensdag 23 mei 2018 getekend is.

Voor de vaklieden van morgen is het project Aanpak Ring Zuid een geweldige leerschool. In het contract voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is daarom vastgelegd dat aannemer Combinatie Herepoort bij de werkzaamheden ook scholieren, studenten en werkzoekenden betrekt. Onder de noemer ‘Ringwegacademie’ stelt de aannemer leerplekken, stageplekken en werkervaringsplekken beschikbaar. Zo hebben de arbeidsmarkt en het onderwijs niet alleen tijdens de uitvoering profijt van het megaproject, maar ook nog erna. In de bestuursovereenkomst die nu is getekend, zijn hiervoor de afspraken en concrete plannen vastgelegd.

Rozen

Afgesproken is dat Terra rozen en bomen voor de ringweg gaat kweken, hedera’s tegen de geluidsschermen gaat plaatsen en plantsoenen gaat aanleggen en onderhouden. Alfa-college gaat samen met de aannemer een praktijkschool opzetten voor grond-, weg- en waterbouw. Noorderpoort levert monteurs voor de geluidsschermen en servicemedewerkers voor het nieuwe informatiecentrum en andere bouwlocaties. In de loop van het project kunnen hier nieuwe deelprojecten aan worden toegevoegd.


Lees ook: