canvas-Akkoord over aardbevingsbestendig maken zuidelijke ringweg

Akkoord over aardbevingsbestendig maken zuidelijke ringweg

John4 november 2015


Rijk, provincie en gemeente hebben afspraken gemaakt over het aardbevingsbestendig maken van de vernieuwde zuidelijke ringweg. Dat schrijven de colleges van Gedeputeerde Staten en B&W in hun brieven aan respectievelijk Provinciale Staten en de gemeenteraad. Door de nieuwe afspraken zal de aanbesteding zes weken later worden afgerond: in het tweede kwartaal van 2016. De planning is nog steeds dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg begin 2017 starten.

Bij de bouw van de vernieuwde zuidelijke ringweg wordt gewerkt op basis van de dan actuele openbare en gevalideerde richtlijnen en inzichten. De meerkosten en de bijbehorende risico’s komen voor verantwoordelijkheid van het Rijk. Voor de provincie en de gemeente zijn er geen meerkosten en geen extra risico’s.

Planning

De aanbestedingsperiode voor de zuidelijke ringweg wordt met zes weken verlengd. Dat is nodig omdat de drie gegadigden in de aanbesteding extra tijd nodig hebben om de actuele inzichten in hun ontwerpen te verwerken. De planning van het project blijft zoals hij is. Het streven blijft dat de werkzaamheden starten begin 2017 en dat de vernieuwde weg in 2020 wordt geopend. De oplevering is nog steeds voorzien in 2021. Dan moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Lees hier (pdf, 171 kB) de brief aan Provinciale Staten en de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp.


Lees ook: