canvas-Akkoord over aardbevingsbestendig maken zuidelijke ringweg

Akkoord over aardbevingskosten zuidelijke ringweg

Tessa Brink13 april 2015


De eventuele meerkosten voor het aardbevingsbestendig maken van de zuidelijke ringweg gaan niet ten laste van project Aanpak Ring Zuid. De gemeente en de provincie hebben dit bekend gemaakt.Op 27 februari 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken dit schriftelijk bevestigd. In de brief staat: “indien het risico op bodembewegingen ten gevolge van de aardgaswinning indiceren dat het ontwerp en de constructie van de bouwwerken gewijzigd moeten worden op grond van de ontwerp Nederlandse Praktijk-Richtlijn, of daaropvolgende wijziging van de bouwvoorschriften van het Rijk, zullen de meerkosten daarvan […] ten laste van het Rijk komen”.

In de bibliotheek van deze website vindt u de brief aan de gemeenteraad en de brief aan Provinciale Staten over dit onderwerp, met als bijlagen de brief van de NAM en de brief van het Ministerie van Economische Zaken.


Lees ook: