canvas-JvK_20160606_RienstDijkstra_2

“Idee van Parkway is echt bijzonder”

John9 juni 2016


“Wat ik interessant vind aan de manier waarop de zuidelijke ringweg in Groningen wordt aangepakt, is het idee waarop de Parkway is uitgewerkt. De ontwerpers van West 8 hebben gekozen voor een veel groener profiel van de weg dan gebruikelijk is. Zo komen er langs de ringweg bomen aan de binnenkant van de geluidsschermen. Daardoor krijg je als automobilist straks niet de indruk dat je over een snelweg raast. Bovendien wordt de weg minder saai en krijg je een voor Groningen uniek stuk autoweg. Dat is echt mooi bedacht.”

Dat zegt Rijksadviseur infrastructuur en stad, ir. Rients Dijkstra (1961). Hij is architect en stedenbouwkundige en oprichter en eigenaar van stedenbouw- en architectuurbureau Maxwan in Rotterdam. Als onafhankelijk Rijksadviseur geeft hij de overheid gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van grote infrastructurele projecten. Zijn positie is vergelijkbaar met die van de Rijksbouwmeester, die zich richt op de kwaliteit van architectuur van nieuwe gebouwen.

Interessant

Dijkstra ziet interessante aspecten aan de inpassing van de zuidelijke ringweg in Groningen. “Er worden niet alleen bomen geplaatst aan de wegzijde van de geluidsschermen, maar is er ook ruimte voor een brede groene middenberm. Ook het plan voor de ‘deksels’ bij het Sterrebos is goed. Op die manier wordt het bos weer één geheel. Bovendien helpen de deksels tegen geluidsoverlast. Dat is puur winst”, aldus de Rijksadviseur.

Een ander voordeel is volgens Dijkstra de vergroting van de capaciteit van de weg. “Het is nu eenmaal zo dat er in de loop der jaren steeds meer auto’s bij zijn gekomen. Je kunt beter een bestaande weg verbreden, dan nog een extra nieuwe weg aanleggen: Al heeft het veel hoofdbrekens gekost om de zuidelijke ringweg optimaal in te passen. Op sommige plekken blijft het krap.”

“Ik vind dat er in Groningen voor een adequate aanpak is gekozen."

Uniek?

De ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen is niet uniek, benadrukt Dijkstra. “Op meerdere plekken in Nederland worden wegen in stedelijk gebied verbreed. Zoals de A27 (Utrecht oostzijde) of stukken bij Rotterdam op de A20. In Groningen zijn ervaringen opgedaan, waar we in andere steden ons voordeel mee kunnen doen. Mijn uitgangspunt is dat we moeten streven naar de meest zorgvuldige manier om een weg in de omgeving van een stad of landschap in te passen. Het is altijd een hele kunst om dat met zo veel mensen en zo veel verschillende belangen in goede banen te leiden. Daarom is het van groot belang dat al die projecten in Nederland van elkaar leren.”

Ook met het idee van een deksel over een deel van de zuidelijke ringweg bij het Sterrebos is Groningen niet uniek. “Zo’n deksel is elders al eerder vertoond. Groningen maakt daarbij goed gebruik van de ervaring die elders is opgedaan. De Parkway-oplossing is wel heel specifiek voor Groningen. Ik zou het jammer vinden als dat ontwerp lukraak elders wordt toegepast.”

Adequate aanpak

“Ik vind dat er in Groningen voor een adequate aanpak is gekozen. Absoluut. De weg heeft straks de verkeerscapaciteit waar de maatschappij om vraagt. Dat doen we in Nederland over het algemeen op een buitengewoon hoog niveau. En dat geldt ook voor Groningen!”


Lees ook: