canvas-JvK_20160512_Ondertekening bijgesneden v3

Combinatie Herepoort i.o. kan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden

John12 mei 2016


Combinatie Herepoort i.o. kan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid. Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat en de directie van Herepoort hebben vanmorgen het Design & Construct contract ondertekend. Namens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid waren gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Paul de Rook hierbij aanwezig. De combinatie Herepoort i.o. gaat het project realiseren inclusief drie extra wensen, namelijk de Esperanto fiets- en voetgangerstunnel, de volledige aansluiting op de Europaweg en het groene Julianaplein.

Combinatie Herepoort bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV (Grijpskerk), Koninklijke Sjouke Dijkstra BV (Leek), Roelofs Wegenbouw BV (Den Ham) en Jansma Drachten BV. De vier deelnemende partijen uit het noorden van het land brengen specifieke kennis van de lokale situatie met zich mee. Herepoort geeft aan dat ongeveer 70% van de omzet zal neerslaan in de regio, via de inzet van lokale bedrijven en leveranciers.

Realisatie drie extra wensen onder voorwaarden

Herepoort gaat het project realiseren voor een prijs van 388 miljoen euro. In het contract is opgenomen dat Herepoort onder voorwaarden drie extra wensen realiseert. Het gaat om:

  • Volledige aansluiting Europaplein. In het Tracébesluit is er bij het Europaplein een halve aansluiting op de zuidelijke ringweg. De wens is hiervan een volledige aansluiting te maken, zodat je ook vanaf het Europaplein van en naar het oosten (richting Hoogezand) kunt.
  • Extra ruimtelijke kwaliteit, onder andere maatregelen om het Julianaplein een zo groen mogelijk aanzien te geven.
  • Fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat, om de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar te verbinden.

In het contract is de mogelijkheid opgenomen om één of meer van deze wensen niet uit te voeren als een jaar na gunning sprake is van onevenredig grote tegenvallers. De tweede voorwaarde is dat de planologische procedures tijdig zijn doorlopen.

Nog geen onomkeerbare werkzaamheden

Herepoort gaat nu de fasering, de planning en het ontwerp verder uitwerken. Het gaat om gunning onder voorwaarde, wat betekent dat het contract ontbonden kan worden als het Tracébesluit vernietigd wordt. De winnende aannemer mag daarom nog geen onomkeerbare werkzaamheden uitvoeren totdat de Raad van State einduitspraak heeft gedaan.

Vervolg

De komende periode gaat Herepoort ook in gesprek met de omgeving om de plannen verder toe te lichten. Naar verwachting gebeurt dat deze zomer, uiteraard buiten de zomervakantie om, onder andere tijdens bijeenkomsten voor inwoners en bedrijfsleven, raadsleden en statenleden.

Lees ook de collegebrief (pdf, 121 kB) (pdf) over dit onderwerp.

JvK_20160512_Ondertekening

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Stuurgroep Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort i.o. na de ondertekening van het contract op 12 mei 2016. Van links naar rechts: J. Regidor (Züblin Nederland B.V.), F. Gräper-van Koolwijk (Stuurgroep Aanpak Ring Zuid), P. Westra (Oosterhof-Holman Infra B.V.), C. Brandsen (Rijkswaterstaat), M. Fröhlich (Max Bögl Nederland B.V.), D. Sieg (Züblin Nederland B.V.), B. Eenkoorn (Koninklijke Sjouke Dijkstra), G. Hoiting (Roelofs Wegenbouw B.V.), J.S.C.M. De Koning (Max Bögl Nederland B.V.), G. Kempenaar (Jansma Drachten B.V.). Foto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: