canvas-25786409826_258c542b11_o asfalteren

De voors en tegens van stil asfalt

John20 december 2013


Verschillende bewoners rond de zuidelijke ringweg willen graag stil asfalt in hun straat, om het verkeersgeluid terug te dringen. Volgens het plan komt in sommige straten wel stil asfalt, maar in andere niet. Wat is dat eigenlijk, ‘stil asfalt’? En als dat echt zo goed helpt om het geluid terug te dringen, waarom komt het dan niet overal?

‘Stil asfalt’ is een verzamelterm voor deklagen op de weg die zorgen voor minder geluidsbelasting. Dit type asfalt heeft een andere, meer open structuur, waardoor het geluid van de bewegende autoband wordt geabsorbeerd. Hoe sneller het verkeer, hoe meer het geluid kan worden beperkt. Het verschil kan oplopen tot 5 à 6 decibel op snelwegen. In een stedelijke omgeving, met lagere snelheden, zijn de effecten kleiner. In gunstige gevallen is hier een afname van ongeveer 3,5 decibel haalbaar. Dat is een duidelijk hoorbaar verschil.

Afweging

Stil asfalt heeft echter ook nadelen. Door de open structuur is het kwetsbaarder en minder slijtvast dan ‘normale’ typen asfalt. Stil asfalt is meestal niet sterk genoeg voor kruispunten en voor (andere) wegvakken met veel zwaar verkeer. Ook moet stil asfalt sneller worden vervangen, wat dus hogere onderhoudskosten betekent. Dat maakt de keuze voor stil asfalt altijd een afweging tussen de voor- en nadelen voor de specifieke situatie.

Gereedschapskist

Bij de plannen voor de zuidelijke ringweg is stil asfalt een van de instrumenten uit de gereedschapskist om de geluidsbelasting op bepaalde wegen terug te dringen, vertelt Jos Kalfsbeek, adviseur MER/OTB. “Een andere manier om het verkeerslawaai terug te brengen, is het plaatsen van geluidsschermen, maar in een woonstraat kan dat natuurlijk niet. Soms zijn er andere argumenten om ergens stil asfalt aan te leggen, terwijl het wettelijk gezien niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als het praktischer is voor het onderhoudsschema.”

Actieplan

Los van het project voor de zuidelijke ringweg komt er de komende jaren sowieso meer stil asfalt in de stad. De gemeente Groningen heeft in juni 2013 een Actieplan verkeerslawaai uitgebracht. In Groningen staan ruim 4.000 woningen bloot aan een geluidsbelasting van 65 decibel of meer door verkeerslawaai. Om door wat aan te doen, wil de gemeente waar dat kan stil asfalt aanleggen op hoofdontsluitingswegen. De gemeente kiest daarbij voor een asfaltsoort die het geluid enigszins beperkt, maar wel net zo lang meegaat als ‘gewoon’ asfalt. Op het kaartje hieronder is te zien op welke wegen in Groningen al stil asfalt ligt (lichtgroen) en welke wegen de komende jaren mogelijk in aanmerking komen voor stil asfalt (donkergroen).

,680688338d7eabfc89d2c8ab5bc32bdbbeddf1c0_f1349

Lees ook: