Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Gesprekken met persoonlijke uitleg geluidseffecten

SYSTEM25 november 2013


25 november 2013

Alle bewoners van de ruim 120 adressen waar de streefwaarde voor het geluid niet is gehaald, zijn in september uitgenodigd voor een gesprek. Zo konden we ze persoonlijk informeren over wat het plan voor hen betekent.

Wie in de buurt van de zuidelijke ringweg woont, zit niet te wachten op nog meer lawaai van het verkeer. Daarom hebben we bij het opstellen van het plan ons best gedaan om de geluidsbelasting voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Dat is te merken. Nergens leidt het plan tot een overschrijding van de wettelijk bepaalde geluidsgrenzen. En over de gehele stad bezien, neemt de geluidsbelasting af.

Streefwaarde

Toch zijn er ook enkele plekken in de stad waar de geluidsbelasting toeneemt. Bijvoorbeeld bij de Vondellaan, de omgeving van het Julianaplein en de Verlengde Lodewijkstraat (de Frontier). Daar wordt de geluidsbelasting hoger dan gewenst is, maar lager dan de wettelijke bovengrens. Want zo zit de geluidswetgeving in elkaar: die kent een streefwaarde, een bovengrens en een categorie daar tussenin. Om die tussencategorie gaat het hier. Als een adres op grond van berekeningen in de toekomst een geluidsbelasting krijgt die in die tussencategorie zit, kan het zijn dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat is om ervoor te zorgen dat de geluidsbelasting binnenshuis binnen de perken blijft. Naar de noodzaak van die aanvullende maatregelen wordt op een later moment onderzoek gedaan, als definitief vaststaat dat de ombouw van de ringweg doorgaat. Dat is in 2015, verwachten we.

Specifieke situatie

In totaal gaat het om 126 adressen (woningen en bedrijven) waarbij uit geluidsonderzoek blijkt dat de ‘ streefwaarde’ niet wordt gehaald. De bewoners hiervan hebben van ons eind augustus een brief gekregen met een toelichting op wat dat betekent. Tegelijk hebben we ze uitgenodigd voor een gesprek. Dit om hun situatie toe te lichten en om vragen te beantwoorden. De bewoners zijn uitgenodigd in groepen van hooguit 15 adressen. De gesprekken vonden plaats in september, in hun eigen buurt en soms zelfs in hun eigen huiskamer.

Vragen beantwoord

Enkele tientallen bewoners hebben van het aanbod gebruik gemaakt. Die bewoners hebben we kunnen uitleggen wat het voor hen betekent dat de geluidsbelasting van hun woning hoger ligt dan gewenst. Ook hebben we vragen beantwoord over het onderzoek dat mogelijk voor hun woning wordt gedaan en over mogelijke geluidsbeschermende maatregelen. Daarbij kun je denken aan isolatie van ramen of van kozijnen, of aan het plaatsen van geluidswerende ventilatieroosters. Soms hebben we bewoners het advies gegeven een zienswijze in te dienen. Een officiële inspraakreactie dus. Hoewel de meeste bewoners niet blij waren met de boodschap die we brachten, werd de persoonlijke toelichting meestal wel op prijs gesteld.


Lees ook: