Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Gevolgen gezondheid in kaart gebracht

SYSTEM29 augustus 2013


29 juni 2013

De gemeente Groningen heeft de GGD Groningen opdracht gegeven een gezondheidseffectscreening (GES) uit te voeren om zo de effecten van het ontwerp-tracébesluit voor de omliggende wijken gezondheidskundig te kunnen beoordelen. De GES geeft geen absoluut oordeel over de eventuele gezondheidsrisico's van het OTB, maar geeft wel een interpretatie van het verschil in omvang en ernst van blootstelling aan gezondheidsrisico's. De onderzochte thema's zijn luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

Gerelateerde documenten:

  • GES
  • Bijlagen
  • Collegebrief

Lees ook: