Voortgang werkzaamheden vanuit de lucht | 8 maart 2022 | Foto's: Rijkswaterstaat


Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. In dit fotoalbum nemen we je mee vanuit de lucht naar de vier deelgebieden: West, Julianaplein, Zuiderplantsoen en Oost. We laten je per deelgebied zien waar we nu staan en waar we naar toe werken.

Botrondes stadspark

Bij de dubbele rotondes Laan Corpus den Hoorn (bij Stadspark) naar de zuidelijke ringweg richting Julianaplein werken we aan een nieuwe oprit. We nemen deze oprit 28 maart in gebruik. De rotondes zijn op dat moment ook weer in beide richtingen open.

Laan Corpus den Hoorn - botrotonde

In de eindsituatie blijven de rotondes bij Corpus den Hoon bestaan, maar worden veel rustiger. Het verkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg (en andersom) komt hier niet meer langs. Dat betekent dat de wijk Corpus den Hoorn en ook het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar worden.

Vrijheidsplein

Op het Vrijheidsplein begonnen we eind februari met het verwijderen van oud asfalt en het opruimen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden duren tot eind maart. Vervolgens beginnen we 21 maart met het indrukken en intrillen van damwanden naast het Leonardo Hotel. Dit duurt tot half mei.

Vrijheidsplein - MartiniPlaza

Voor de bereikbaarheid van Groningen vanuit het westen is het Vrijheidsplein een belangrijk knooppunt. Wie nu vanuit Drachten naar de westelijke ringweg wil, of andersom, moet via dit plein bij de Gasunie. Hier ontstaan regelmatig opstoppingen. Het Vrijheidsplein wordt in de nieuwe situatie ongelijkvloers. Dat betekent dat er straks geen kruisend verkeer meer is op het Vrijheidsplein. Elke verkeersstroom krijgt dus zijn eigen rijbaan. Dat verbetert de doorstroming en de veiligheid.

Julianaplein

Vanaf februari zijn we bezig met het slopen van het oude Julianaplein. We verwijderen geluidsschermen, frezen asfalt en we slopen de verschillende tunnels onder het Julianaplein. Begin april starten we met de bouw van een waterkelder aan de noordoostzijde van het oude Julianaplein. In de week van 4 april trillen we hiervoor damwanden in. In diezelfde week moeten we ook een aantal oude damwanden uittrillen. Daarna brengen we de bemaling en ankers aan, waarna we de bouwkuip kunnen ontgraven.

DEF Intekening ARZ TIJDELIJKE T_8OKT_totaal_300DPI

We bouwen nu aan het tijdelijke Julianaplein. Het tijdelijke Julianaplein krijgt de vorm van een T-kruising met verkeerslichten. Het verbindt de bestaande wegen in de richtingen Hoogkerk/Drachten (N7/A7), Hoogezand (zuidelijke ringweg, N7) en Groningen-Zuid/Assen (A28). Voor het verkeer van en naar richting Hoogkerk/Drachten bouwden we een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Het verkeer vanaf Groningen-Zuid/Assen naar het centrum rijdt via de Brailleweg en over de nieuwe op- en afrit. Vanuit andere richtingen is het centrum in deze periode niet via het Julianaplein te bereiken. Door het tijdelijk Julianaplein hebben we ruimte om te bouwen aan het definitieve Julianaplein.

Julianaplein - vanuit het zuiden

De verkeerslichten op het definitieve Julianaplein verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Er komen als het ware drie verdiepingen. Hierdoor kun je als automobilist gewoon doorrijden. De hoogste rijbaan ligt straks op 10 meter hoogte.

Hereweg

Tussen de Papiermolentunnel en de Hereweg plaatsen we een ondergrondse waterkelder. In deze waterkelder wordt straks de neerslag opgevangen. Om plek te maken voor het plaatsen van de waterkelder, hebben we in februari een stuk asfalt van de afrit Groningen-Helpman verwijderd. Dit asfalt gaan we later weer herstellen, zodat de afrit weer open kan voor verkeer wanneer Operatie Julianaplein is afgerond.

Zuiderplantsoen - Hereweg

Vanwege de aanleg van het Zuiderplantsoen verandert de wijze waarop de Herewegbuurt en de Oosterpoort zijn aangesloten op de zuidelijke ringweg. De op- en afritten bij de Hereweg vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg.

Verbindingweg Maaslaan

Via deze nieuwe verbindingsweg kun je straks vanaf de Hereweg naar het Julianaplein rijden en andersom. De op- en afrit bij de Oosterpoortbuurt is al gesloten (in 2018). Verkeer richting de Oosterpoortbuurt maakt voortaan gebruik van de afslag bij de Europaweg.

VDL

Heel 2022 storten we alle vloeren, wanden en deksels van de verdiepte ligging. Hierna is het betonwerk van de verdiepte ligging af.

Zuiderplantsoen - Oude winschoterdiep

Het Zuiderplantsoen gaat bestaan uit het groen op de deksels van de verdiepte ligging, het Sterrebos en de kantoortuin van het gebouw van DUO/Belastingdienst. In het park wisselen bos, zonneweides en open ruimten elkaar af. Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo groeit dit gebied uit tot de tegenhanger van het Noorderplantsoen. Je kunt er straks picknicken, sporten en misschien zelfs wel genieten van een openluchtconcert. De inrichting van het Zuiderplantsoen zelf kan pas starten als de deksels voor de verdiepte ligging zijn aangebracht.

Europaplein

Bij het Europaplein heien we palen ten noorden van de Oude Skivijver, naast het Europaplein. Op deze palen bouwen we vervolgens een viaduct, zodat de nieuwe oprit van de Europaweg naar de ringweg en de nieuwe afrit van de ringweg naar de Herningweg elkaar straks kunnen kruisen. De palen zijn nodig, omdat de ondergrond hier te zwak is om direct het viaduct op te bouwen.

Europaplein

Voor het verkeer uit het westen schuift de afrit bij de Europaweg wat verder op. De afrit gaat straks over de Europaweg heen en loopt dan met een boog om de Skivijver, tot aan de Herningweg. Daar wordt het verkeer gesplitst. Ga je richting binnenstad of het UMCG, dan ga je over de Europaweg. Ben je op weg naar de winkels en bedrijven aan de Sontweg en omgeving, dan kun je direct naar de Bornholmstraat. Vanaf de zuidelijke ringweg kun je straks langs de Europaweg doorfietsen tot aan de Boumaboulevard (Europapark).

Eemspoort

De bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond hebben nu een eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg.

Schermafbeelding 2022-03-11 om 12.27.55

Kom je uit westelijke richting, dan kun je langer op de ringweg blijven. Pas ‘voor de deur’ ga je van de ringweg af. Ook op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen via opritten in beide richtingen.