canvas-JvK_20140715_BertBenthem_1

“Zo kunnen we voorkomen dat er tijd verloren gaat”

John14 augustus 2014


Als er één partij is die de gevolgen van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg straks nauwlettend in de gaten houdt, is het wel Ambulancezorg Groningen. Om te voorkomen dat de chauffeurs van de ambulances voor verrassingen komen te staan, is de organisatie van plan continu een vinger aan de pols te houden. “Dan kunnen we onze chauffeurs op tijd infomeren over alternatieve routes en gaat er geen kostbare tijd verloren”, zegt Bert Benthem, directeur van Ambulancezorg Groningen.

De directeur zegt goed te snappen dat het onvermijdelijk is dat er komende jaren gewerkt wordt aan de zuidelijke ringweg. “Ook wij merken dat het drukker wordt. Groningen is een stad met veel voorzieningen en, inherent daaraan, veel bezoekers. Het is dan belangrijk dat het verkeer goed kan doorstromen. Dat geldt voor de bezoekers, maar zeker ook voor onze ambulances. Ambulances moeten zo snel mogelijk ergens kunnen zijn, ook als het geen spoedrit is.”

Goede bereikbaarheid van belang

Omdat een goede bereikbaarheid voor Ambulancezorg Groningen van groot belang is, heeft de dienst een aantal keren met de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid om tafel gezeten. “Wij zijn een van de spelers voor wie bereikbaarheid een belangrijke zaak is. Ik vind het dan ook heel keurig dat we door de organisatie benaderd zijn om mee te praten en, belangrijker nog, via hen op de hoogte gehouden worden.”

Vinger aan de pols

Als de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg eind 2016/begin 2017 van start gaan, houdt de Ambulancezorg Groningen goed in de gaten waar er omleidingen of wegversperringen zijn. “We houden straks continu een vinger aan de pols: waar zijn er omleidingen? Waar zijn vertragingen te verwachten?", zegt Benthem. "De stremmingen worden vervolgens direct verwerkt in de routeplanner die in de ambulances gebruikt wordt.”

Informeren medewerkers

Als het nodig is, kunnen de medewerkers van Ambulancezorg ook via intranet worden geïnformeerd over alle geplande omleidingen en wegversperringen. “Informatie die voor ons van belang is en die wij van de projectorganisatie doorkrijgen, zullen we op intranet zetten, zodat onze medewerkers precies weten wat er wanneer speelt”, zegt de directeur. Om toe te voegen: “Vergeet daarbij niet dat het mensen zijn die veel op de weg zitten en de stad op hun duimpje kennen. Vaak weten ze zelf al hoe ze het beste kunnen rijden.”

Spoedrit

Ambulances die een spoedrit rijden, moeten wettelijk binnen 15 minuten per plaatse zijn. “Of we die aanrijdtijd ook tijdens de werkzaamheden gaan halen? Het lijkt me dat dat geen probleem moet zijn. Ook afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de wegen in en om de stad en dat heeft niet tot grote problemen geleid. Bovendien, files zijn er sowieso af en toe. Ook als er geen werkzaamheden zijn. Daarbij komt dat we twee locaties hebben: één aan de Sontweg en één aan de Kastanjelaan. Per melding kunnen we dus bepalen vanuit welke locatie we het snelst ter plekke kunnen zijn”, zegt Benthem, die benadrukt dat de aanrijtijden goed in de gaten gehouden worden.


Lees ook: