canvas-20180516_JvK_Reportage_Herenweg_003

Zo maakt de ombouw van de zuidelijke ringweg de hele stad beter bereikbaarHoe zijn de zuidelijke stadswijken bereikbaar na de ombouw van de zuidelijke ringweg, als de op- en afritten Hereweg zijn verdwenen? Deze vraag is weer actueel nu de oprit vanaf de Hereweg/Kempkensberg richting Hoogezand/Delfzijl dicht gaat. Daarom geven we in dit artikel een overzicht van wat er allemaal verandert in de aansluitingen op de ringweg.

De aanpak van de zuidelijke ringweg heeft niet alleen als doel om het verkeer vlotter en veiliger te laten doorstromen, maar ook om de bereikbaarheid van woonwijken, kantoren, bedrijven, winkels en scholen in de stad te verbeteren. Hiervoor krijgt de stad een aantal nieuwe aansluitingen op de ringweg. Er zijn ook aansluitingen die vervallen of anders worden. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij, van west naar oost.

op en afritten-jan17

Vanaf Laan Corpus den Hoorn naar het Julianaplein

De Laan Corpus den Hoorn krijgt in oostelijke richting een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. Wie dus straks van de Laan Corpus den Hoorn richting het Julianaplein rijdt, kan sneller invoegen op de zuidelijke ringweg. Je hoeft dan niet meer via het Vrijheidsplein.
bolfoto botrotondes corpus den hoorn rechts
bolfoto botrotondes corpus den hoorn links

Vanaf de Laan Corpus den Hoorn kun je straks sneller de zuidelijke ringweg op richting Julianaplein. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Van zuidelijke ringweg via westelijke ringweg naar de westkant van de stad (en omgekeerd)

Het wordt gemakkelijker en veiliger om vanuit de richting Drachten via de westelijke ringweg de westkant van de stad te bereiken. Je hoeft niet meer via de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Verder hoef je bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer. De verkeerslichten ter hoogte van de Leonard Springerlaan verdwijnen.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Rij je op de westelijke ringweg richting Drachten, dan hoef je niet meer te wachten bij de verkeerslichten bij de Leonard Springerlaan. Ook hoef je niet meer langs de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn, maar je kunt direct invoegen op de zuidelijke ringweg.

Vanuit de richting Julianaplein kan verkeer straks rechtstreeks de westelijke ringweg op rijden. Je hoeft bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer.

Verkeer vanaf het Julianaplein naar MartiniPlaza moet in de nieuwe situatie doorrijden naar de afslag Laan Corpus den Hoorn, onder de ringweg door en dan weer terugrijden. Via het Vrijheidsplein rijd je vervolgens ongehinderd naar MartiniPlaza. Dit is een omweg, maar het is wel veiliger. Deze oplossing voorkomt namelijk dat er bij evenementen een opstopping ontstaat tot op het Julianaplein.

bolfoto vrijheidsplein rechts
bolfoto vrijheidsplein links

Vanaf de westelijke ringweg voeg je sneller in op de zuidelijke ringweg, en omgekeerd. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Op het Julianaplein ‘linksaf’ naar het station

Als je nu vanuit de richting Drachten komt, kun je niet linksaf bij het Julianaplein, richting station en het centrum van de stad. In de toekomst kan dat wel. Je gaat niet letterlijk linksaf, want de afrit ligt voor de veiligheid rechts van de weg. Maar je kunt dus straks wel vanuit Drachten over het Emmaviaduct naar het centrum toe.

Julianaplein Papiermolen 2030 straks
Julianaplein Papiermolen 2013

Kom je vanuit Drachten (links in beeld), dan kun je nu niet via het Emmaviaduct richting station, straks wel. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Vanaf de Vondellaan de zuidelijke ringweg op (en omgekeerd)

De wijk De Wijert krijgt een nieuwe aansluiting op de zuidelijke ringweg via de Vondellaan. Vanaf de Vondellaan kun je zowel richting Drachten als richting Hoogezand. Ook kun je – omgekeerd – vanuit die twee richtingen via de Vondellaan De Wijert bereiken. Let op: je kunt niet vanaf de A28, uit de richting Assen, de Vondellaan op. En ook niet vanaf de Vondellaan de A28 op richting Assen. Hiervoor kun je net als nu de aansluiting Groningen-Zuid gebruiken. De Vondellaan wordt wel fors drukker door de nieuwe aansluiting. Daarom krijgt deze weg een andere inrichting, met vrijliggende fietspaden.

Aansluiting Vondellaan 2030
Vondellaan aansluiting nu

De Vondellaan (rechts in beeld) heeft straks een aansluiting op de zuidelijke ringweg. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Hereweg

houdt verbinding met zuidelijke ringweg via nieuwe verbindingsweg

De huidige op- en afritten bij de Hereweg verdwijnen en worden vervangen door een nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Deze weg gaat lopen aan de noordkant van de zuidelijke ringweg. Via deze nieuwe verbindingsweg kun je straks nog steeds vanaf de Hereweg de ringweg op. Deze nieuwe weg is dus bedoeld voor het verkeer vanaf de Hereweg naar Drachten, Assen en Hoogezand, en ook omgekeerd. De Hereweg blijft dus bereikbaar. De onveilige situatie verdwijnt waarbij het verkeer vanaf de Hereweg naar Assen over een heel korte afstand drie keer van rijstrook moet wisselen.

De huidige op- en afritten moeten verdwijnen omdat de zuidelijke ringweg tussen Hereweg en Europaplein verdiept wordt aangelegd. Bovendien ligt het nieuwe Julianaplein te dicht op de Hereweg voor een veilige aansluiting. Daardoor zijn directe aansluitingen vanaf de Hereweg op de zuidelijke ringweg niet meer mogelijk. Over de verdiepte ligging heen worden drie 'deksels' gelegd, waarop een nieuw park voor de stad ontstaat: het Zuiderplantsoen.

De oprit vanaf Hereweg/Kempkensberg richting Hoogezand en Delfzijl gaat naar verwachting komend weekend (1 en 2 februari 2019) definitief dicht. Het verkeer heeft verschillende alternatieven.

Hereweg nieuwe situatie
Hereweg huidige situatie

De op- en afritten bij de Hereweg worden vervangen door een nieuwe verbindingsweg richting Julianaplein. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Op- en afrit Oosterpoort al verdwenen

Ook de op- en afrit bij de Oosterpoort moesten vervallen vanwege de aanleg van de verdiepte ligging en het Zuiderplantsoen. Om voorbereidende werkzaamheden mogelijk te maken, zijn deze op- en afrit in 2017 definitief dicht gegaan. De Oosterpoort blijft aangesloten op de zuidelijke ringweg via de aansluiting bij de Europaweg.

Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2030
Fietsverbinding Oude Winschoterdiep 2013

De verdwenen op- en afrit bij de Oosterpoort. Hier komt het Zuiderplantsoen. Het verkeer kan via de aansluiting bij de Europaweg. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Nieuwe aansluitingen bij de Europaweg en de Bornholmstraat

Vanuit de richting Drachten worden straks twee grote verkeersstromen vanaf de zuidelijke ringweg naar de stad van elkaar gescheiden. Het verkeer richting het UMCG en het oostelijk deel van de binnenstad gaat straks, net als nu, via de Europaweg. Nieuw is de directe verbinding met de Bornholmstraat. Hiervan kan het verkeer gebruik gaan maken dat richting Sontplein en Sontweg gaat, oftewel richting onder andere Ikea en Bauhaus. Wie uitgewinkeld is, kan via de Bornholmstraat snel weer de zuidelijke ringweg op rijden, richting Drachten of Assen.

europaplein nieuw
europaplein huidig

De afrit van de Europaweg. Linksaf ga je naar de Bornholmstraat, rechtsaf naar de Europaweg. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Helperzoomtunnel vervangt spoorovergang Esperantostraat

De huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat om veiligheidsredenen dicht. Helpman en de wijken aan de oostzijde van het spoor blijven met elkaar verbonden via de toekomstige Helperzoomtunnel. Deze tunnel is bedoeld voor auto's, fietsers en bussen. Vrachtwagens mogen er niet doorheen. Via deze tunnel kun je als bewoner van Helpman de wijk in oostelijke richting verlaten. Je kunt dan via de Boumaboulevard naar de Europaweg. Daar kun je de zuidelijke ringweg op, in beide richtingen, of via Westerbroek de A7 op richting Hoogezand.

Helaas heeft de aanleg van de Helperzoomtunnel vertraging opgelopen. In het hemelvaartweekend van 2018 ging het inschuiven van de tunnelmoot onder het spoor mis. Het streven is dat de tunnel in 2019 alsnog op zijn plek wordt geschoven. Enkele maanden daarna kan de tunnel opengaan.

20180516_JvK_Reportage_Wilemsstraat_007
De Esperantokruising moet om veiligheidsredenen dicht. Foto: Jeroen van Kooten.
impressie Helperzoomtunnel CHP
Impressie van de Helperzoomtunnel. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Directe aansluiting Eemspoort/Driebond

De bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond worden eenvoudiger en sneller te bereiken. Nu lopen de verbindingen van deze terreinen via parallelwegen en de laag gelegen bruggen over het Winschoterdiep, naast de ringweg.

Eemspoort en Driebond krijgen straks een eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg. Kom je uit westelijke richting, dan kun je langer op de ringweg blijven. Pas ‘voor de deur’ ga je van de ringweg af. De afrit naar de Osloweg voor verkeer vanuit oostelijke richting verschuift iets naar het oosten en sluit straks aan op de Stettinweg.

Op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen, via opritten in beide richtingen.

Deze aansluiting ontlast, samen met de nieuwe aansluiting op de Bornholmstraat, de Europaweg. Dit komt de doorstroming en de bereikbaarheid van Groningen Zuidoost ten goede.

Eemspoort_2030
Eemspoort_nu

Eemspoort/Driebond krijgt een eigen aansluiting. Verkeer van en naar Groningen Zuidoost hoeft niet meer via de lage bruggen over het Winschoterdiep. Links de huidige situatie, rechts de nieuwe. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Headerfoto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: