canvas-20171010_JvK_JonnieDeRuiter_C

"Flink hoogteverschil overwonnen bij aanleg nieuwe toe- en afrit bus P+R Hoogkerk"

GH+O Communicatie8 december 2017West


Vanaf zondag rijden bussen via een eigen toe- en afrit naar het P+R-terrein bij Hoogkerk. Handig en veilig, want auto’s en bussen hinderen elkaar dan niet meer. De aanleg verliep soepel, wél waren er interessante uitdagingen. Zoals de bakken water die in augustus vielen en de hoge ligging van de A7. Het vereiste een speciale aanpak, vertelt hoofduitvoerder Jonnie de Ruiter van Combinatie Herepoort.

Bij Hoogkerk ligt een groot P+R-terrein met duizend parkeerplekken. Vanaf daar kun je snel per bus of fiets naar de stad Groningen. Een eigen toe- en afrit voor bussen is nodig, om de doorstroom en bereikbaarheid te verbeteren. De nieuwe stukjes weg verbinden de A7 met de bestaande busbaan Peizerweg. De klus is nu alvast uitgevoerd, zodat bussen straks minder hinder hebben als het intensieve werk aan de zuidelijke ringweg begint.

Groot hoogteverschil

"De toe- en afrit voor bussen zijn in twee fasen gemaakt, legt Jonnie uit. "De reden hiervoor is dat de A7 bij Hoogkerk zo’n vijf meter boven maaiveld ligt. Alles wat je daaromheen nieuw aanlegt, klinkt snel in door het grote hoogteverschil. Daarom moesten we de grond eerst flink voorbelasten, om latere verzakking te voorkomen."

Graven maar!

En dat gebeurt: vanaf maart zijn er 'cunetten' gegraven. Jonnie: "Dit zijn uitgravingen in de ondergrond, precies waar de toe- en afrit komen. Deze hebben we vol zand gestort, zelfs met wat extra hoogte. Zo kan de grond goed inklinken. Met zogenoemde 'zakbakens', een stalen plaat met buis, konden we de verzakking volgen. Ook is een stuk riolering aangelegd, voor de afwatering. Het verkeer had geen overlast van het werk, want we hadden alleen bermen afgezet."

Waterballet

Vanaf juni volgde een pauze, zodat het zand zijn werk kon doen. En daarna startte in augustus fase twee; midden in de bouwvak. Jonnie: "Uitdagend, want we hadden wél voldoende mensen en materieel nodig. Dat komt heel precies, vanwege de strakke planning." Het weer was een extra uitdaging. "Bakken water kwamen naar beneden in die periode. Daardoor spoelt de grond wat uit en wordt het werk moeilijker. De oplossing? Slim schuiven met werkzaamheden. En dat is gelukt."

Tijdsdruk

Nadat het overtollige zand van de cunetten was verwijderd, werd een strak zandbed uitgemeten. Jonnie: "Daarop hebben we puinfundering aangebracht. Het asfalteren duurde vervolgens drie nachten. We moesten vluchtstroken en een rijstrook van de A7 afzetten. De werkruimte langs de A7 is krap en áls iets is afgezet, moet het werk ook dán gebeuren. Tijdsdruk dus! Gelukkig bleef de overlast beperkt. Buschauffeurs hadden wel wat hinder, omdat we de busbaan soms nodig hadden. Maar het contact met hen was goed en wij hielden ons aan een heldere regel: niet parkeren op de busbaan."

Machtig mooi

Na het aanbrengen van wegmarkering, vangrails, bebording en verlichting zijn de toe- en afrit klaar voor gebruik. Jonnie is blij met het resultaat. "Het is een mooi stukje werk, dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van Groningen. Aanpak Ring Zuid is een uniek project in het Noorden. De nieuw aan te leggen verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en het Oude Winschoterdiep zorgt voor een boeiend hoogtespel. Ook de samenwerking tussen onder meer wegenbouw, betonbouw en geotechniek is heel interessant. Machtig mooi om hierbij betrokken te zijn."


Lees ook: