canvas-JvK_20131206_JaapBakkelo_2

‘Dankzij aanpassing van de plannen wordt de Helper Brink veiliger voor onze leerlingen!’

Sanne Heesterbeek22 januari 2014Helpman/Coendersborg


De vier scholen in Helpman hebben met interesse de totstandkoming van de plannen voor de zuidelijke ringweg gevolgd. Maar voor de scholen is er slechts één zaak die echt belangrijk is: de veiligheid van de leerlingen moet zijn gewaarborgd. ‘Als onze leerlingen maar veilig van en naar school komen!’ Daarom hebben ze vanaf het begin meegedacht over de plannen. De scholen hebben eraan bij kunnen dragen dat de situatie aan de Helper Brink veiliger wordt dan aanvankelijk in de plannen was opgenomen.

Hoofd, hart en handen

Het Zernike Montessori Junior College aan de Helper Brink is een van die vier scholen. Vestigingsdirecteur Jaap Bakkelo: “Dit is de enige Montessorischool in de regio. Kinderen kiezen bewust voor deze school, omdat deze meer biedt dan andere scholen, zoals kunst en cultuur.” Bakkelo is Groninger in hart en nieren. Hij is al sinds 1980 werkzaam in de schoolleiding en vindt het prachtig werk. “Het is een fijne school met enthousiaste leerlingen. Het Montessorionderwijs bij ons is een vorm van onderwijs met hoofd, hart en handen. We vinden gelijkwaardigheid heel belangrijk, dat maakt dat de kinderen beter leren.”

Veilig naar school

Bakkelo vertelt ons dat hij er gerust op is dat de plannen van Aanpak Ring Zuid de veiligheid van de leerlingen van zijn school ten goede komen. “Er zitten 733 leerlingen op deze school. Vier op de tien leerlingen wonen niet in Groningen. Zij worden gebracht of komen met het openbaar vervoer. De leerlingen die wel uit Groningen komen, gaan meestal met de fiets. Met welk vervoermiddel de leerlingen ook naar school komen: het moet op een veilige manier kunnen. De Helper Brink is een heel drukke weg en wij vinden dat er iets aan gedaan moet worden, voordat er ongelukken gebeuren.”

Samen opgetrokken

In 2010 heeft Bakkelo al een verzoek ingediend bij de gemeente om de verkeerssituatie op de Helper Brink veiliger te maken. Daar is toen niets mee gedaan. Door de inspraakrondes over het plan van Aanpak Ring Zuid was er opnieuw een mogelijkheid om aandacht te vragen voor de veiligheid in de wijk. De vier scholen in Helpman zijn samen opgetrokken, in het belang van de leerlingen. Ze hebben gepraat over hun gemeenschappelijke belang: de veiligheid van de wijk.

Meedenken

“Het mooie van dit project is de meedenkmogelijkheid. Wij hebben de inspraakrondes zeer gewaardeerd. Als schoolleiding ben je verantwoordelijk voor een veilige schoolroute. Dat is essentieel. Het gaat ons om de lokale situatie, die is het belangrijkst. We hebben nu bereikt dat er wat aan de Helper Brink wordt gedaan. Die wordt eenrichtingsverkeer. Je kan dan niet meer vanaf de Verlengde Hereweg de Helper Brink op, alleen nog maar via de zijstraten. We zijn hier heel blij mee. Voor ons betekent het hele plan meer veiligheid en een betere bereikbaarheid.”


Lees ook: