Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

In gesprek over mogelijke aanpassingen

SYSTEM25 maart 2014


In de periode februari tot juni voert de projectorganisatie Aanpak Ring een groot aantal gesprekken met bewoners, scholen en bedrijven rondom de zuidelijke ringweg. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om van gedachten te wisselen over de ingediende zienswijzen en mogelijke aanpassingen in het plan.


Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de zienswijzen die we in het najaar hebben ontvangen. Veel zienswijzen zijn afkomstig van omwonenden. Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over de verkeersdrukte in hun buurt, het geluid van het verkeer, de luchtkwaliteit en de uitvoeringsperiode. Voor bepaalde knelpunten zijn oplossingen mogelijk. Maar voordat we die verder uitwerken, willen we graag weten wat de bewoners van die oplossingen vinden.

Gespreksonderwerpen

De eerste gesprekken met bewoners zijn inmiddels gevoerd. Die gingen vooral over de omgeving van de Maaslaan, de Multatulistraat en de Van Eedenstraat. Gesproken is onder andere over de hoogte en de vormgeving van de geluidsschermen, mogelijke aanpassingen in het wegontwerp, verkeersmaatregelen en de beste plek voor de geplande voetgangersbrug bij De Papiermolen. In april zijn vervolggesprekken gepland.

Afstemmen

De gesprekken met bewoners passen in het uitgangspunt van de projectorganisatie om de verdere uitwerking van het plan zo goed mogelijk af te stemmen op de belangen van alle betrokkenen. Daarom voeren we regelmatig gesprekken, niet alleen met bewoners, maar ook bijvoorbeeld met bedrijven en scholen. Waar mogelijk proberen we het plan aan te passen aan hun wensen. En als dat niet mogelijk is, leggen we uit waarom het niet kan. Het streven is om aan het eind van het tweede kwartaal het Tracébesluit bekend te maken: het besluit waarmee de minister van Infrastructuur en Milieu het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vaststelt. Tegelijkertijd worden de gemeentelijke inrichtingsplannen vastgesteld en de beantwoording van de ingediende zienswijzen.


Lees ook: