canvas-JvK_20140620_RingZuid-MP_05

Veel vragen beantwoord op informatiemarkten Aanpak Ring Zuid

Germen Stelpstra24 juni 2014


Op de informatiemarkten van Aanpak Ring Zuid, afgelopen vrijdag en zaterdag in MartiniPlaza, kregen de ruim 200 bezoekers antwoorden op vrijwel al hun vragen. Daarnaast kregen ze een beter beeld van de plannen.

Hoe kom ik in de nieuwe plannen van mijn huis naar mijn werk? Hoeveel auto’s rijden er straks door mijn straat? Waarom komt er een voetgangersbrug en geen fietstunnel bij De Papiermolen? Wat betekent de aanleg van de nieuwe verbindingsweg voor het verkeersgeluid en de luchtkwaliteit in de Rivierenbuurt? En hoelang gaan de werkzaamheden duren? Dit zijn enkele van de vele honderden vragen die op de informatiemarkten zijn gesteld en beantwoord door medewerkers van het projectbureau.

Nieuwe film

Verder werd veel duidelijk door onder meer de nieuwe film, de aangepaste maquette en de informatiepanelen. Ook populair waren de interactieve bolfoto’s (3d-beelden) die van veel plekken laten zien hoe de situatie nu en straks is. Verder trokken de 3d-animaties van enkele veelgebruikte routes veel aandacht. En ook de nieuwe digitale verkeerskaart met daarop de verkeersprognoses voor 2030 mét en zónder project bleken informatief.

Persoonlijk

Het aantal bezoekers was iets lager dan verwacht. “Dat gaf ons wel de gelegenheid om iedereen persoonlijk te woord te staan”, aldus Luuk Hajema van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De informatiemarkt was vooral bedoeld om te laten zien welke voorstellen er zijn om de eerder gepresenteerde plannen te wijzigen. Op 25 juni spreken de gemeenteraad en Provinciale Staten zich over de plannen uit. Het Tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu wordt eind september of begin oktober verwacht, evenals de besluiten over de gemeentelijke inrichtingsplannen voor gebieden in de omgeving van de ringweg.


Lees ook: