canvas-JvK_20140118_Hillie_3

‘Van fijnstof kun je vervelende ziektes krijgen’

Sanne Heesterbeek6 februari 2014Julianaplein


Geen felle acties tegen het plan, maar kritische vragen stellen met de kennis die ze heeft. Dat is wat Rivierenbuurt-bewoonster Hillie Welp doet. Zij zou graag zien dat de plannen die er nu liggen, geoptimaliseerd worden wat betreft de leefbaarheid van de omgeving en het behoud van het milieu. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met geluidsschermen en begroeiing.

Hillie Welp (74) woont sinds 2003 met haar vrouw en hun hond aan de Fongersplaats in de Rivierenbuurt. Ze woont er heel fijn en wil er niet meer weg. “De buurt heeft een heel gemengde bevolking. Er wonen hier oudere stellen, maar ook jonge gezinnen en studenten. De sfeer is hier heel goed.”

Actieve inzet voor de buurt

Welp is gepensioneerd, maar dat betekent niet dat ze stil zit. Ze neemt actief deel aan vergaderingen van het platform bewoners en de vereniging van eigenaren. Ook is ze verantwoordelijk voor de website van de Fongersplaats. Sinds de bekendmaking van de plannen van Aanpak Ring Zuid heeft ze het proces op de voet gevolgd.

Meedenken

“Er zijn bewonersgroepen die veel actie voeren, maar ik vraag me af hoeveel dat zin heeft”, vertelt Welp. “Van het begin af aan kreeg ik het idee dat het plan al grotendeels vast lag. Volgens mij konden er alleen nog kleine aanpassingen gedaan worden. Daarom heb ik me gericht op het zo milieuvriendelijk en leefbaar mogelijk maken van het plan.”

Zorgen over gezondheid

De Fongersplaats ligt op ongeveer 250 meter van de ringweg. In die straat hebben ze niet zo veel last van fijn stof en verkeersgeluid. Bij de Maaslaan is dat een ander verhaal, die ligt er direct tegenaan. “Voor de mensen die aan de Maaslaan wonen, vind ik het vreselijk”, zegt Welp. “Als er meer verkeer over de ringweg gaat, krijgen zij last van het geluid en van fijn stof. Daarom heb ik de projectgroep gevraagd of ze een voor- en een nameting willen doen. Ik heb er ook een paar keer met de GGD over gebeld. Ik vind dat het goed onderzocht moet worden. Van fijn stof kun je vervelende ziektes krijgen. Verder zullen maatregelen als snelheidsbeperking, geluidsreducerende deklagen, overal schermen van 4 meter hoog en planten en bomen langs de weg, de leefbaarheid en het milieu ten goede komen.”

Omrijden door ombouw

Een ander onderdeel van het plan is dat de directe op- en afritten aan de Hereweg verdwijnen. Voor Welp zal dit betekenen dat zij kilometers moet omrijden. “Het is natuurlijk van de gekke dat je in deze tijd van bezinning op zuiniger rijden, als automobilist kilometers moet omrijden, afremmen en weer optrekken om op dezelfde plaats te komen als de huidige oprit vanaf de Hereweg richting het oosten. Tel eens op hoeveel benzine en fijn stof dat kost!”

Reactie projectorganisatie

Hillie Welp moet inderdaad omrijden voor de richting Hoogezand. Ongeveer 1 kilometer. Maar niet als ze naar Assen of Drachten wil. Het blijft gewoon mogelijk bij de Hereweg in die richting te rijden, via de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan. Over het geheel leidt de ombouw van de ringweg tot minder autokilometers en tot minder reistijd en minder optrekken en afremmen. Dat laatste komt doordat de files verdwijnen.

Voor de stad als geheel neemt de geluidsbelasting af en op de meeste plekken wordt het stiller door de ombouw van de ringweg. Niet overal: op sommige plaatsen neemt de geluidsbelasting toe. Daar kunnen extra beschermende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld door geluidsisolerende maatregelen aan woningen. Dat wordt onderzocht nadat het Tracébesluit onherroepelijk is.

De luchtkwaliteit in de omgeving van de zuidelijke ringweg verbetert de komende jaren langzaam maar zeker. Dat komt door de steeds strenger wordende wet- en regelgeving voor de uitstoot van o.a. landbouw, industrie en verkeer. Auto’s worden hierdoor bijvoorbeeld steeds schoner. De ombouw van de ringweg heeft gering effect op de luchtkwaliteit. Die wordt er op sommige plekken iets beter door en op andere iets slechter. De luchtkwaliteit blijft overal binnen de wettelijke grenzen. Extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn dan ook niet nodig.

Het geluid- en luchtonderzoek is gebaseerd op berekeningen. Dat komt omdat er gekeken is naar de toekomstige effecten van het plan, die zijn niet te meten. De uitgangspunten voor de berekeningen zijn wel afkomstig uit metingen. De rekenmodellen worden op basis van de metingen gecontroleerd en indien nodig bijgesteld om een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling te kunnen doen.


Lees ook: