canvas-JvK_20140128_HenkHuizinga_3

Directeur Huisinga wil verkeersveilige routes voor leerlingen De Tamarisk

Sanne Heesterbeek13 februari 2014Helpman/Coendersborg


Leerlingen moeten veilig naar school kunnen. Dat vindt basisschooldirecteur Henk Huisinga. Daarom is hij in gesprek gegaan met zowel de projectorganisatie als met andere scholen in Groningen-zuid. En hij is niet ontevreden.

Henk Huisinga uit Bedum is enige jaren directeur van de basisschool De Tamarisk. De Tamarisk heeft momenteel drie locaties: één aan de Coendersweg, één aan de Van Ketwich Verschuurlaan en één aan de Canadalaan. Voor de school is het belangrijk dat de kinderen en hun ouders ook na de aanpak van de zuidelijke ringweg veilig van en naar school kunnen. De aanpak van de ring heeft vooral gevolgen voor de locatie in Helpman, waar het verkeer zal gaan veranderen na de aanleg van de Helperzoomtunnel. Daar komt bij dat de scholen in Helpman en De Wijert over een paar jaar worden samengevoegd in een nieuw complex vlakbij de Vondellaan. Dus ook daar moet het verkeersveilig voor kinderen worden.

Helper Brink

Huisinga richt zich binnen de aanpak van de ring op twee punten: wat er gebeurt in het gebied van De Tamarisk in Helpman en wat er gebeurt bij de Vondellaan. Over de plannen in Helpman is Huisinga zeer tevreden. “Ik ben gelukkig met de wijze waarop de projectorganisatie gehoor heeft gegeven aan onze roep om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen. In de oorspronkelijke plannen zou het in Helpman als gevolg van de Helperzoomtunnel erg druk worden met doorgaand verkeer in de Helper Brink. Nu zijn de plannen aangepast en komt in deze straat tegenovergesteld eenrichtingsverkeer. Daardoor zal de Helper Brink alleen maar gebruikt worden voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer.”

De Wijert

Het tweede punt van Huisinga is eigenlijk nog belangrijker. Over een paar jaar verhuizen de Tamarisk-scholen in De Wijert en in Helpman naar de nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Van Iddekingeweg (waarvoor deze week het ontwerp is gepresenteerd). Binnen dit complex vormen Vensterschool De Tamarisk en kinderopvang COP-Kids First samen het Daltonkindcentrum. Het complex wordt aangevuld met een spelhal en de bibliotheek. Het is daarom van groot belang dat ouders en kinderen dit complex op een veilige manier kunnen bereiken.

Rotonde

“Volgens het plan van Aanpak Ring Zuid zal het aantal verkeersbewegingen over het noordelijk gedeelte van de Vondellaan drastisch toenemen”, zegt Huisinga. “Ik heb vooral zorgen over de rotonde op de kruising van de Van Iddekingeweg met de Vondellaan. Deze rotonde heeft geen fysiek gescheiden fietspaden. En ook al geeft de gemeente aan dat deze rotonde veilig is, in de beleving van veel gebruikers van de rotonde is dat niet zo. Door de toename van het aantal verkeersbewegingen zullen onoverzichtelijke situaties ontstaan. Wij willen dat het daar veilig wordt en één van de opties is om afgescheiden fietspaden op die rotonde maken. We moeten aan de ouders van onze leerlingen duidelijk maken dat we er alles aan hebben gedaan om de schoolroutes naar de nieuwe school veilig te maken.”

Veilige oversteekplaats

Een laatste wens van Huisinga betreft de directe omgeving van het nieuwe complex. “Vóór onze nieuwe locatie op de Van Iddekingeweg zouden we graag een veilige oversteekplaats willen. Bij onze huidige locaties hebben we in het kader van de veilige schoolomgeving gekleurde hekken en palen. Dit zorgt ervoor dat automobilisten alert zijn op overstekende kinderen.”

Reactie projectorganisatie

De projectorganisatie onderzoekt het idee van Henk Huisinga om vrije fietspaden aan te leggen bij de rotonde Vondellaan/Van Iddekingeweg. Het resultaat wordt voor de zomer voorgelegd aan de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. In die stuurgroep zitten bestuurders van gemeente, provincie en rijk. Samen beslissen zij hierover.

Over de gewenste veilige oversteek bij de Tamarisk aan de Van Iddekingeweg: de projectorganisatie werkt ook hiervoor een voorstel uit en ook dat zal aan de stuurgroep worden voorgelegd.


Lees ook: