canvas-JvK_20131114_Lobeek_1

Bedrijfsleven Groningen geeft plan geen tien, maar wel een dikke voldoende!

Sanne Heesterbeek18 november 2013JulianapleinOost


Het bedrijfsleven van Groningen is blij met de aanpak van de zuidelijke ring. De plannen zoals die nu voor liggen, zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van de stad verbetert en dat het risico dat de stad dichtslibt en bedrijven onbereikbaar worden, sterk vermindert. De aanpak biedt daardoor optimale kansen voor de economie van Groningen en daar gaat het de bedrijven om.

Dat betoogt Jan-Willem Lobeek, woordvoerder van VNO-NCW Noord en MKB Noord, de organisatie van noordelijke werkgevers die zich inzet voor de werkgelegenheid en de belangen van bedrijven in Noord Nederland. Namens negen noordelijke bedrijvenorganisaties hebben ze een zienswijze ingediend.

Bereikbaarheid is voor hen de belangrijkste factor voor het beoordelen van de plannen. Jan-Willem Lobeek vertelt ons meer over het gunstige rapportcijfer dat de bedrijven het plan voor de aanpak van ring zuid hebben gegeven.

Bereikbaarheid

“Wij hebben het plan in zijn geheel beoordeeld. Wat betekenen de veranderingen voor de stad? We geven het plan een dikke voldoende. Het is geen tien, maar grosso modo zijn we zeer tevreden. Het belangrijkste probleem waar we nu tegenaan lopen is de doorstroming van twee wegen die deel uitmaken van de hoofdinfrastructuur van Nederland: de A7 en de A28. Door de stoplichten op het Julianaplein is oponthoud onvermijdelijk. Door het plein ongelijkvloers te maken, los je dit op. Dit zal Groningen nieuwe economische kansen bieden. Groningen wil toewerken naar groei van het aantal inwoners. Die moeten ook allemaal een baan hebben. Dat al deze mensen probleemloos naar hun werk kunnen, wordt gefaciliteerd door de aanpak van de ring. We zijn ook zeer te spreken over de inrichting van de omgeving en de communicatie van de projectgroep.”

Rijstrookbreedte

Lobeek vertelt dat ze, ingezoomd op de details, nog wel een paar opmerkingen hebben. “We maken ons bijvoorbeeld wel zorgen over de rijstrookbreedte. Die is nu drie meter tien. Wanneer er twee vrachtauto’s naast elkaar rijden, wordt dit krap. Wij stellen voor dat de rijstroken breder worden gemaakt, en als dit niet past de rechter rijstroken verbreden en de linker rijstroken vernauwen. Dat is ook zo bij Zwolle.”

Nieuw knelpunt

Verder voorspellen de verkeersprognoses voor 2020 een potentieel nieuw knelpunt. “Het probleem wordt in Groningen opgelost maar het ziet er naar uit dat er bij Haren nieuwe files zullen ontstaan. Dit zou eenvoudig op te lossen zijn door een extra rijstrook. We willen de projectgroep vragen om daar nog even naar te kijken.”

Wensen

“De plannen bevatten wenspunten die worden gerealiseerd als er nog geld over is,” vertelt Lobeek. “Twee van die punten zien wij als noodzakelijkheden. Zo vinden wij het een must dat er bij de Europaweg een hele aansluiting komt, in plaats van een halve. Verder zien wij een fietstunnel bij het spoor als een belangrijke verbinding, omdat de fiets binnen de stad het belangrijkste vervoersmiddel is. Veel mensen gaan dan ook op de fiets naar het werk.”

Onnodige mobiliteit wegnemen

“Wij zijn van mening dat het bedrijfsleven zelf ook verantwoordelijkheid moet nemen. Het is ons door middel van een project gelukt om tien procent van de onnodige mobiliteit weg te halen uit de spits. Dat is onze bijdrage aan het verkleinen van het probleem. Niet iedereen hoeft met de auto naar het werk te komen. En niet iedereen hoeft om half 9 aanwezig te zijn.”


Lees ook: