De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8 header

STRAKS: De nieuw ingerichte Vondellaan

John8 augustus 2023Julianaplein


Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Vondellaan. De nieuwe inrichting is nodig vanwege de directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. We leggen je uit hoe we de Vondellaan gaan inrichten.

De nieuwe aansluiting van de Vondellaan op de ringweg bestaat voor een deel al. Met de auto rijd je via de Vondellaan rechtstreek de weg op richting Hoogezand. Als het nieuwe Julianaplein klaar is, kun je vanaf de Vondellaan ook in de richting van Drachten of de westelijke ringweg rijden.

20230503 oprit vondellaan naar zuidelijke ringweg in aug 2022 - foto Raymond Bos - 220829 Op - Afritten Brailleweg Raymond Bos-RDB Producties Beeldnummer 02983
In augustus 2022 is de oprit vanaf de Vondellaan naar de zuidelijke ringweg (richting Hoogezand) geopend. Foto: Raymond Bos.

Extra autoverkeer

Door deze verandering komt er extra autoverkeer op de Vondellaan. Voor bewoners van De Wijert en delen van Helpman is de route via de Vondellaan een snelle manier om op de ringweg te komen. Ook op de terugweg kun je via de Brailleweg de Vondellaan makkelijk bereiken.

20230503 Vondellaan
De Vondellaan en omgeving. Bron: OpenStreetMap.

De Vondellaan krijgt niet een directe aansluiting op de A28. Verkeer dat vanuit het zuiden komt (Haren/Assen) kan bij de nieuwe afrit Centrum niet rechtsaf de Vondellaan op. Dit is gedaan om te voorkomen dat er nog meer verkeer over de Vondellaan komt. Wie vanuit de A28 komt, kan net als nu naar De Wijert en Helpman rijden via de aansluiting bij Groningen-Zuid (van Ketwich Verschuurlaan).

De herinrichting van de Vondellaan moet er aan de ene kant voor zorgen dat het verkeer (auto’s, fietsers en bussen) goed en veilig kan doorstromen naar en vanaf de zuidelijke ringweg. Aan de andere kant willen we ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers de weg veilig kunnen oversteen.

Varianten

Voor de nieuwe weginrichting zijn tijdens de inspraakperiode in 2013 drie varianten gepresenteerd:
A Variant met extra brede fietsstroken en een groene middenberm.
B Variant met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg.
C Variant met een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan de westzijde van de Vondellaan.

Mede op basis van de inspraakreacties is gekozen voor variant B. De fietspaden worden gescheiden van de weg door een parkeerstrook en een uitstapstrook.

Door de nieuwe weginrichting van de Vondellaan verdwijnen er 21 parkeerplaatsen. Op een nieuw parkeerterrein direct naast het Gomarus College komen deze weer terug.

Bomen

Vanwege de herinrichting is in de Vondellaan een groot deel van de bomen gekapt. Deze worden door de aanplant van nieuwe bomen gecompenseerd. Langs de Vondellaan komen net als in het verleden weer bomen te staan, zodat het weer echt een laan is. Aan de oostkant komt het groen weer terug.

Noordelijke deel

De plattegrond hieronder laat de nieuwe inrichting zien van het noordelijke deel van de Vondellaan, bij het Gomarus College.

Vondellaan ontwerp noordzijde
Het nieuwe ontwerp voor de noordzijde van de Vondellaan. Linksboven het Gomarus College. De donkerrode lijnen zijn de fietspaden.

In het meest noordelijke deel van de Vondellaan is het fietspad aan de westzijde bedoeld voor fietsers in twee richtingen. Fietsers die vanuit de Van Lenneplaan komen en richting het centrum rijden, hoeven dan niet twee keer over te steken. Ze kunnen aan de westzijde van de Vondellaan blijven fietsen.

Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat komt een oversteekplaats met verkeerslichten. Hier kunnen onder andere de vele scholieren veilig oversteken.

Rotonde

De plattegrond hieronder laat zien hoe de rotonde van de Vondellaan met de Van Iddekingeweg wordt ingericht.

Vondellaan rotonde
Het ontwerp voor de rotonde van de Vondellaan (horizontaal) met de Van Iddekingeweg (verticaal). Linksonder sporthal De Wiardt. De donkerrode lijnen zijn de fietspaden.

Ook op de rotonde met de Van Iddekingeweg komen vrijliggende fietspaden. Dit verbetert de veiligheid van fietsers en bevordert ook de doorstroming van het autoverkeer.

Zuidelijke deel

Voor het zuidelijke deel van de Vondellaan – het deel ten zuiden van de Van Iddekingeweg – worden minder ingrijpende maatregelen getroffen. Hier neemt het verkeer ook wel toe, maar veel minder sterk.

Direct ten zuiden van de rotonde met de Van Iddekingeweg komen ook nog vrijliggende fietspaden. Dat is vooral veiliger ter hoogte van de bushalte. Fietsers hoeven dan niet meer over de rijbaan te fietsen om de bussen heen.

Ter hoogte van de P. C. Hooftlaan komt oversteekplaats met een vluchtheuvel. Zo kunnen voetgangers en fietsers de weg in twee keer oversteken. In het midden kunnen ze even veilig wachten.

Meer informatie

Meer over de Vondellaan lees je op de deelprojectpagina Herinrichting Vondellaan.


Lees ook: