20220508 Laatste fase Julianaplein Raymond Bos-RDB Producties header Beeldnummer 02079

Het tijdelijke Julianaplein is klaar – Voortgang Operatie Julianaplein #13 (slot)

John12 mei 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 hebben we in Groningen gewerkt aan Operatie Julianaplein. In dertien weken hebben we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aangelegd in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze dertiende en laatste aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 4 tot en met 9 mei.

Werkzaamheden

Vorige week

Vorige week hebben we gebruikt voor de afronding van het tijdelijke Julianaplein. Zo hebben we een hemelwaterafvoer aangebracht. Ook hebben we het nieuwe asfalt over de Papiermolentunnel aangesloten op de weg Assen-Drachten, waarmee de tijdelijke T-kruising ontstond. Verder hebben we op het nieuwe asfalt markering aangebracht en barriers geplaatst (lage muurtjes).

220504 Laatste fase Julianaplein Raymond Bos-RDB Producties Beeldnummer 01519
De laatste asfaltwerkzaamheden. Foto: Raymond Bos.

Deze week

Afgelopen weekend hebben we de werkzaamheden afgerond. We hebben de nieuwe verkeerslichten ingeregeld en getest. Op de tijdelijke T-kruising hebben we de definitieve belijning aangebracht. Tot slot hebben we gecontroleerd of alles veilig is. Op maandagochtend 6.00 uur is het tijdelijke Julianaplein in gebruik genomen.

220507 Laatste fase Julianaplein Raymond Bos-RDB Producties Beeldnummer 01801
De definitieve belijning. Foto: Raymond Bos.

Verkeer

Het laatste weekend was het verkeer van en naar de stad in aantallen vergelijkbaar met de andere weekenden tijdens Operatie Julianaplein. Wel was het verkeer meer gespreid, zowel qua tijdstip als qua locatie. Opvallend was vooral de afname van het verkeer op de A28 en veel wegen in de stad. Daardoor bleven onoverkomelijke verkeerssituaties uit. Voor een deel kwam dit door de meivakantie, maar de medewerking van de Groningers en de mensen die van buiten Groningen naar de stad moesten, heeft daar zeer zeker aan bijgedragen. Ondanks dat het knooppunt in alle richtingen was afgesloten, was de verkeershinder in de stad minder dan in een normaal weekend vóór Operatie Julianaplein.

Vervolg

Operatie Julianaplein is voorbij, maar de ombouw van het Julianaplein nog niet. Nu het verkeer over het tijdelijke Julianaplein rijdt, kunnen we verder gaan met de sloop van de oude situatie en de bouw van het nieuwe Julianaplein.

Julianaplein 2030
Impressie van het toekomstige Julianaplein.

Het eerste wat we oppakken, is de sloop van de oude Julianabrug. Vanwege deze werkzaamheden is de fietsbrug hier vlak naast, de Muntingbrug, tot het voorjaar van 2023 dicht.

De planning is dat het nieuwe Julianaplein in 2024 in gebruik wordt genomen.

Reistips

We bedanken nogmaals iedereen die in de afgelopen dertien weken heeft nagedacht over de vraag of het noodzakelijk is om in de auto te stappen. Veel mensen hebben de auto laten staan. Op de fietspaden was het drukker, wat mede te danken was aan het goede weer. Er is ook veel gebruik gemaakt van de P+R-terreinen aan de rand van de stad. Hierdoor kon het noodzakelijke autoverkeer beter doorrijden.

In cijfers

Enkele cijfers over de communicatie rond Operatie Julianaplein.

  • In totaal zijn er tijdens Operatie Julianaplein bij het Loket Verkeer & Werkzaamheden van de gemeente Groningen 588 vragen via de telefoon binnengekomen en 263 via de e-mail.
  • In totaal zijn er via social media 1.811 reacties binnengekomen, waarbij er op 312 vragen, meldingen of signalen gereageerd is.
  • In totaal heeft routeadviesdienst Ask&GO in de periode 4 februari t/m 9 mei 5.390 reis- en routevragen beantwoord.

Lees ook: