20220426 Update Julianaplein - week 17 RDB Producties Beeldnummer 00754 v2

Muntingbrug tot voorjaar 2023 dicht vanwege sloop Julianabrug

John11 mei 2022Julianaplein


Op vrijdag 13 mei starten we met de sloop van de oude Julianabrug over het Noord-Willemskanaal. Vanwege de veiligheid is tijdens de werkzaamheden aan de Julianabrug de naastgelegen Muntingbrug afgesloten. De Muntingbrug blijft dicht tot het voorjaar van 2023. Fietsers kunnen het kanaal oversteken bij de Parkbrug of de Van Iddekingebrug. Komende week verwijderen we het beweegbare gedeelte van de Julianabrug. Dan is ook de fietsonderdoorgang bij roeivereniging Gyas dicht.

De Julianabrug is de beweegbare brug in de ringweg, direct aan de westzijde van het oude Julianaplein. Nu het tijdelijke Julianaplein in gebruik is, kunnen we beginnen met de sloop van deze brug. In de toekomst komt hier een vaste brug over het kanaal. Dan kan het autoverkeer op deze drukke plek niet meer verrast worden door een openstaande brug.

Julianabrug en Muntingbrug
Zo gaat het worden. Het autoverkeer rijdt over de vaste Julianabrug, die een stuk hoger ligt dan nu. Voor fietsers en voetgangers blijft de Muntingbrug bestaan.

Muntingbrug

De Muntingbrug is de brug voor voetgangers en fietsers over het kanaal vlak bij de Muntinglaan, om de hoek bij Paviljoen Ring Zuid. Deze brug ligt slechts op enkele meters afstand van de Julianabrug. Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk deze fietsbrug in gebruik te houden tijdens de sloop van de Julianabrug. We begrijpen dat dit voor voetgangers en fietsers vervelend is. Zij kunnen tijdens de afsluiting van de Muntingbrug het kanaal oversteken bij de Parkbrug en de Van Iddekingebrug (zie afbeelding hieronder).

In de eindsituatie blijft de fietsbrug bestaan. We gebruiken deze periode om het dek van de fietsbrug te herstellen.

20220510 Stremming Muntingbrug (1)
De Muntingbrug (rood) is tot het voorjaar van 2023 dicht. Fieters en voetgangers kunnen via de Parkbrug (groene route) of de Van Iddekingeweg.

Tijdens het verwijderen van het beweegbare gedeelte van de Julianabrug en de sloopwerkzaamheden direct daarna is het niet veilig voor roeiers om onder de brug door te gaan. Tussen 16 mei en 4 juni is het daarom niet mogelijk onder de oude Julianabrug door te roeien.

Overige werkzaamheden bij de bruggen

In de week van 30 mei trillen we een aantal damwanden in langs de kade aan de oostzijde van de Julianabrug. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie dagen. In de week erna trillen we buispalen in in het kanaal. Van half juni tot half juli boren we 52 palen in. Hiervoor zetten we een grote kraan aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal.


Lees ook: