20220401 Julianaplein gezien vanuit de auto header - foto John Brouwer ARZ - _163005

Het is drukker, maar beheersbaar - Voortgang Operatie Julianaplein #8

John7 april 2022Julianaplein


Van 11 februari tot 9 mei 2022 werken we in Groningen aan Operatie Julianaplein. In dertien weken leggen we ten zuiden van het ‘oude’ Julianaplein een tijdelijk verkeersplein aan in de vorm van een T-kruising. In deze wekelijkse update informeren we je over de voortgang van de werkzaamheden, de effecten op het verkeer en over het vervolg. In deze achtste aflevering blikken we, samen met Groningen Bereikbaar, terug op de periode 30 maart tot en met 5 april.

Werkzaamheden

Sinds maandag 28 maart is Operatie Julianaplein in fase 5. Deze fase duurt tot 6 mei. In deze fase slopen we de oude Papiermolentunnel, aan de oostzijde van het oude Julianaplein. De werkzaamheden liggen op schema.

Vorige week

Vorige week hebben we aan de oostzijde van het Julianaplein de oude Papiermolentunnel gesloopt. Dat was de verbinding voor fietsers en voetgangers onder de zuidelijke ringweg door, tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen. Eerst hebben we het asfalt van de ringweg verwijderd en de tunnel uitgegraven. Daardoor was er op dat stuk even helemaal geen weg meer aanwezig. Dat is ook de belangrijkste reden waarom die kant van de ringweg nu zes weken afgesloten is. Daarna hebben we de damwanden aan de zuidzijde van de tunnel verwijderd. Vervolgens is de vrijliggende tunnel gesloopt: zowel het dek, de vloer als de wanden.

20220329 sloop Papiermolentunnel - foto John Brouwer ARZ - _155735
De sloop van de Papiermolen van opzij gezien (29 maart). De ringweg is hier verdwenen. Foto: Aanpak Ring Zuid.hting het

We hebben de oude hemelwaterafvoer verwijderd en een nieuwe aangebracht. Bij deze grondwerkzaamheden is ook archeologisch onderzoek gedaan. Verder hebben we de laatste verkeersregelinstallatie op het tijdelijke Julianaplein geplaatst. De werkzaamheden bij de Papiermolentunnel zijn te volgen via een tijdelijke webcam op de website van Aanpak Ring Zuid.

Deze week

Deze week brengen we bij de Papiermolentunnel zogenaamde ‘tubexpalen’ aan. Dat zijn holle palen die later met een cementmengsel worden gevuld. Ook boren we 78 funderingspalen in. We hijsen de balken in waarop later de liggende delen van de tunnel worden gelegd. Deze week worden ook de eerste kant-en-klare tunnelelementen aangeleverd.

220406 Week 14 Sloop Papiermolen Tunnel Raymond Bos Beeldnummer 03536
De oude Papiermolentunnel is verleden tijd (6 april). We boren palen in om de nieuwe tunnel op te bouwen. Foto: Raymond Bos.
220406 Week 14 Sloop Papiermolen Tunnel Raymond Bos Beeldnummer 03539
De tunnelbouwers werken in hoog tempo. Foto: Raymond Bos.

Verkeer

Afsluitingen

Ook in fase 5 is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Drachten kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van/naar de richting Hoogezand wordt omgeleid via de ringwegen.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 5

Tabel fase 5
Verkeersbeeld

We zien dat het verkeer nog steeds wat moeite heeft met fase 5. Ook het slechte weer helpt niet mee. Tijdens de ochtend- en avondspits is het op verschillende plekken drukker. We blijven iedereen oproepen; werk thuis als dat kan. Moet je toch naar de stad, laat dan de auto thuis, neem het OV of kom op de fiets.
Afgelopen week is de benodigde afname van het autoverkeer met 20 procent niet op alle dagen behaald. Op dinsdag en donderdag was er te veel autoverkeer in de spits op de wegen in en rond Groningen.

Op alle routes in Groningen-West is het drukker dan verwacht. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder in deze hoek van de stad. We zien dat het op de Van Iddekingeweg drukker is dan normaal. Dat komt mogelijk doordat automobilisten zich er niet bewust van zijn dat de 'oude' route via de Van Ketwich Verschuurlaan weer geopend is. Daarnaast was in de eerste week van fase 5 de nieuwe verkeerssituatie nog niet goed opgenomen in Google Maps. Bekeken wordt welke maatregelen genomen kunnen worden om de omleidingsroute aantrekkelijker te maken. Op deze manier kunnen we onder andere Groningen-West ontlasten.

De route Stationsweg - Griffeweg - Sontweg is drukker geworden. Om te voorkomen dat het verkeer in de stad en in de wijken vastloopt, blijft het van belang dat automobilisten de omleidingsroute via de ringwegen volgen. Er zijn daarom extra routeborden geplaatst aan de oostkant van de stad (Sontweg/Bornholmstraat).

Op de ringwegen stellen we de verkeerslichten iets anders af om meer verkeer te kunnen verwerken.

Vanaf de start van fase 5 hebben we ook in de wijk Helpman enkele tijdelijke maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Deze maatregelen moeten ook voorkomen dat het autoverkeer zijn weg gaat zoeken door de smalle straten in de wijk. Afgelopen week kwamen er meldingen binnen over verkeer dat tegen de rijrichting inrijdt. We hebben extra borden geplaatst op de Goeman Borgesiuslaan.

Vervolg

Komende week brengen we op de plek waar de nieuwe Papiermolentunnel komt, nieuwe kunststof leidingen aan. Deze gaan gebruikt worden voor de riolering. We brengen ook twee putten aan. Daarna bouwen we de nieuwe tunnel op met behulp van de kant-en-klare tunnelelementen.

Voor komende week zijn geen nieuwe afsluitingen gepland. Waar nodig en waar mogelijk treffen we maatregelen, zodat het verkeer, met name het OV en de hulpdiensten, doorgang kan vinden. Hierbij valt te denken aan het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

Reistips

We herhalen onze oproep om de auto te laten staan als dat mogelijk is. Onze reistips zijn:

  • werk thuis als dat kan;
  • zo niet, pak de fiets of het OV;
  • moet je met de auto: parkeer op een P+R-terrein aan de rand van de stad;
  • lukt dat niet: vermijd de spits en volg de omleidingsroutes.

Zo dragen we samen bij aan een bereikbare stad.

kernboodschap Operatie Julianaplein - infographic


Lees ook: