20210331 header helperzoomtunnel - foto Raymond Bos - HR - Ring Zuid 30-3-2021 - Beeldnummer - 089-31

Slimme vraag: waarom is er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel?Vanaf 28 maart tot 9 mei geldt er in de Helperzoomtunnel eenrichtingsverkeer. Auto’s kunnen alleen in oostelijke richting door de tunnel, dus de wijk Helpman uit. Voor veel mensen is dit een dagelijks ongemak. Waarom is de tunnel niet gewoon open?

De afsluiting heeft te maken met Operatie Julianaplein. Het Julianaplein is het drukste verkeerspunt van Noord-Nederland. Tijdens Operatie Julianaplein bouwen we het oude Julianaplein om naar een tijdelijk plein, zodat daarnaast het nieuwe verkeersplein kan worden gebouwd. We zijn nu in fase 5 van deze megaklus. In fase 5 en 6 is de oostzijde van het Julianaplein dicht. Dat betekent dat verkeer vanaf Haren/Assen wel richting Hoogkerk/Drachten kan, maar niet richting Hoogezand.

Groningen Bereikbaar – Faseringskaart Fase 5

Tabel fase 5

Het spreekt voor zich dat de afsluitingen bij het Julianaplein gevolgen hebben voor het verkeer in de stad Groningen. Zonder aanvullende maatregelen komt het autoverkeer op verschillende plekken compleet vast te staan. Om de stad enigszins bereikbaar te houden, moet het autoverkeer in deze periode minstens 20 procent lager zijn dan normaal. Dat betekent per dag 80.000 autoritten minder. Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar roepen daarom iedereen op in de periode van Operatie Julianaplein de auto zo veel mogelijk te laten staan. Mensen die in de stad werken, wordt gevraagd thuis te werken. Wie toch naar de stad moet komen, kan dat het beste doen via trein, bus of fiets.

Verkeersmaatregelen in Helpman

Ook in de wijk Helpman hebben we tijdelijke maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Deze maatregelen moeten ook voorkomen dat het autoverkeer zijn weg gaat zoeken door de smalle straten in de wijk die hiervoor niet geschikt zijn. Denk aan de Helper Brink, waaraan ook enkele scholen gevestigd zijn.

Dit zijn de drie verkeersmaatregelen voor het autoverkeer in Helpman, tot aan 9 mei 2022.

20220323 kaart helpman tijdelijke verkeersmaatregelen fase 5 en 6 Operatie Julianaplein v3
De drie tijdelijke verkeersmaatregelen in Helpman.
  1. Vanaf 25 maart is er eenrichtingsverkeer op de Goeman Borgesiuslaan in oostelijke richting.
  2. Vanaf 28 maart geldt er overdag eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel. Het verkeer kan hier alleen in oostelijke richting. In de avond en de nacht is de tunnel wel in beide richtingen open. Deze tijden hebben we deze week iets verruimd. De tunnel is nu dagelijks tweerichtingsverkeer vanaf 18.30 uur tot 07.00 uur de volgende dag.
  3. Vanaf 25 maart is in het zuidelijke deel van de Van Houtenlaan de rijrichting voor auto's omgedraaid. Normaal kun je hier alleen in zuidelijke richting rijden, dus naar de Goeman Borgesiuslaan toe. Nu kun je tijdelijk alleen in noordelijke richting rijden, dus vanaf de Goeman Borgesiuslaan naar de De Savornin Lohmanlaan toe.

Daarnaast hebben we twee maatregelen genomen voor het openbaar vervoer.

  • De bus rijdt nu door de Savornin Lohmanlaan. Daarvoor hebben we aan de zijde van de Verlengde Hereweg een parkeerverbod ingevoerd en op de Verlengde Hereweg witte kruisen op de weg getekend.
  • Er is een busstrook gekomen op de Verlengde Hereweg (tussen de Esserweg en de Goeman Borgesiuslaan). Hierdoor kan de bus de wachtrij van auto's op de Verlengde Hereweg passeren.

Alternatieven

Wie vanuit het oosten komt (bijvoorbeeld vanaf de A7 uit de richting Hoogezand) en richting het westen of het centrum moet (bijvoorbeeld naar de binnenstad), heeft verschillende alternatieven. Op de A7 kun je bij knooppunt Westerbroek de Europaweg (de ‘oude A7’) nemen richting de binnenstad. Ook is de zuidelijke ringweg open vanaf de Europaweg tot aan de afrit Hereweg. Moet je vanuit het oosten naar Helpman, dan kun je dit stuk van de ringweg nemen en bij de Hereweg linksaf slaan.

Verkeerssituatie volgen

Voor Operatie Julianaplein is een verkeersteam samengesteld dat dagelijks bekijkt hoe druk het in de stad is. Dat doen we onder andere met behulp van telkasten langs de wegen, die registreren hoeveel auto’s er langsrijden. Ook bekijken we de situatie op straat en zelfs vanuit de lucht. We hebben dus een goed beeld van wat er aan de hand is. Als het nodig is, kunnen we maatregelen nemen.

We krijgen ook veel meldingen binnen over gevaarlijke situaties doordat sommige automobilisten zich niet aan de regels houden. We hebben dit doorgegeven aan de politie. Zij zullen vaker gaan controleren.

Adviezen

De afsluitingen zorgen voor verkeershinder in de héle stad. Het belangrijkste advies blijft: ga niet met de auto als het niet nodig is. Werk thuis als het kan, pak de fiets of reis met het OV. Moet je wel met de auto? Volg dan de omleidingen. De omleidingsroutes zijn vaak sneller dan de routes binnendoor. Volg de borden en ga in de stad niet op je navigatie af. Bekijk van tevoren wat de afsluitingen zijn, houd rekening met vertraging en blijf uit de spits. Wil je gratis routeadvies tijdens de werkzaamheden van Operatie Julianaplein, dan helpt Ask&GO je graag!


Lees ook: