20210810 header Julianaplein _212238 - foto ARZ

Dertien weken ernstige verkeershinder door bouw tijdelijk Julianaplein van februari tot mei 2022

John14 september 2021Julianaplein


Belangrijk onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is de bouw van het nieuwe Julianaplein. Om het verkeer tijdens de bouw hiervan zo goed mogelijk door te laten stromen, maken we eerst een tijdelijk Julianaplein. De bouw van dit tijdelijke Julianaplein gaat gedurende dertien weken ernstige verkeershinder opleveren. Dit is in de periode van februari tot mei 2022.

Het Julianaplein is de grootste en drukste kruising van Noord-Nederland. Hier komt het verkeer uit de richtingen Assen (A28), Drachten (A7/N7), Hoogezand (zuidelijke ringweg/A7) en de binnenstad samen. Bij de verkeerslichten op dit plein ontstaan in de spits regelmatig files. In het project Aanpak Ring Zuid wordt het Julianaplein ongelijkvloers. Dat houdt in dat het verkeer straks vanuit elke richting ongehinderd kan doorrijden.

Tijdelijk Julianaplein

Om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe, ongelijkvloerse Julianaplein, leggen we van 11 februari tot en met 9 mei 2022 een tijdelijk Julianaplein aan. Deze krijgt de vorm van een T-kruising en komt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein (zie de afbeelding hieronder). Hiervoor is de Julianavijver tijdelijk gedempt. Voor het verkeer van en naar het westen (Hoogkerk/Drachten) komt er een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Het tijdelijke plein is ongeveer twee jaar in gebruik, totdat het nieuwe Julianaplein klaar is (planning: 2024).

DEF Intekening ARZ TIJDELIJKE T_1SEP_totaal_150DPI
Het tijdelijke Julianaplein, in de vorm van een T-kruising. Dit plein is in gebruik van mei 2022 tot in 2024.

Het tijdelijke Julianaplein sluiten we aan op drie bestaande wegen: in de richtingen Drachten (N7/A7), Hoogezand (zuidelijke ringweg, N7) en Assen (A28). Het verkeer van en naar het centrum hoeft niet over dit tijdelijke plein. Dat verkeer rijdt al vanaf eind dit jaar via de Brailleweg en over de nieuwe op- en afrit. Vandaar dat het tijdelijke Julianaplein de vorm heeft van een T-kruising. Het tijdelijke Julianaplein heeft meer capaciteit dan nu om het verkeer af te wikkelen. Daarom verwachten we dat het verkeer op het tijdelijke Julianaplein relatief goed kan doorstromen.

Bouw tijdelijke Julianaplein

De bouw van het tijdelijke Julianaplein gaat de nodige verkeershinder veroorzaken. In deze dertien weken in het voorjaar van 2022 zijn er op en rondom het Julianaplein verschillende afsluitingen nodig. Het autoverkeer ondervindt hier ernstige hinder van. Om het verkeer tijdens deze periode voldoende te laten doorstromen, is het van groot belang het aantal verkeersbewegingen door de hele stad te beperken. Op de website van Groningen bereikbaar vindt u tips om de verkeershinder te vermijden.

Nieuwe Julianaplein

Wanneer het tijdelijke kruispunt in gebruik is (verwachting juni 2022), kunnen we het oude kruispunt verwijderen en starten met de bouw van het uiteindelijke Julianaplein. Doordat het nieuwe Julianaplein ongelijkvloers is, zijn er straks geen verkeerslichten meer nodig en kan het verkeer ongehinderd doorrijden.
Julianaplein vanuit het zuiden 2030
Julianaplein vanuit het zuiden 2013

Het Julianaplein gezien vanuit het zuiden. Links van de oranje lijn de oude situatie (2013), rechts de toekomstige situatie. Beweeg de oranje lijn naar links en rechts om de verschillen te zien.

Bekijk een impressie van de eindsituatie.

Deze werkzaamheden horen bij deelproject Ombouw Julianaplein. Meer informatie is te vinden op onze webpagina Tijdelijk Julianaplein.


Lees ook: