canvas-Aanpak Ring Zuid _ Foto ID-9791042

Verkeerssituatie Waterloolaan aangepast

John3 december 2019Zuiderplantsoen


Afgelopen week heeft Combinatie Herepoort aanpassingen gedaan aan de Waterloolaan, om de verkeerssituatie te verbeteren. Zo zijn er twee verkeersdrempels geplaatst en hebben fietsers meer ruimte gekregen op de kruising met de Helperzoom. De aanpassingen zijn doorgevoerd na overleg met het Wijkcomité Herewegbuurt, bewoners en de gemeente.

Op twee plekken in de Waterloolaan hebben we een verkeersdrempel geplaatst. Deze moeten eraan bijdragen dat de automobilisten minder hard rijden. De tijdelijke snelheidsmeters die er nu staan, worden op 12 december verwijderd. Deze meters tonen de snelheid waarmee de auto’s voorbij rijden en belonen automobilisten die zich aan de maximumsnelheid van 30 km/uur houden met een vrolijke smiley.

De strook voor fietsers vanaf de Waterloolaan richting het fietspad bij de Sterrebos is rood geverfd. Daardoor valt deze strook meer op. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers die hier moeten voorsorteren en oversteken.

Aanpak Ring Zuid _ Foto ID-9791037
De strook voor fietsers die op de Waterloolaan linksaf willen slaan richting het fietspad door het Sterrebos. Foto: Raymond Bos.

Ook zijn er aanpassingen gedaan aan de kruising van de Waterloolaan met de Helperzoom (officieel heet het hier Verlengde Willemstraat). Fietsers die vanaf de spoorwegovergang komen, hebben meer ruimte gekregen om de Waterloolaan in te fietsen. Ook is er meer ruimte gemaakt voor fietsers die vanuit de Waterloolaan rechtsaf richting Helpman rijden. De stoepen zijn hierdoor wat versmald. Door deze aanpassingen verbetert de doorstroming voor fietsers. Voor automobilisten wordt de verkeerssituatie hierdoor iets overzichtelijker.

Aanpak Ring Zuid _ Foto ID-9791044
Op de kruising van de Waterloolaan met de Esperantokruising is meer ruimte gemaakt voor fietsers. Foto: Raymond Bos.

Verder zijn de parkeervakken aan het begin van de Waterloolaan (gezien vanaf de Helperzoom) aangepast. Er zijn twee nieuwe parkeervakken gecreëerd.

Tweerichtingsverkeer

De aanpassingen waren nodig omdat eind augustus in de Waterloolaan tweerichtingsverkeer is ingesteld. Ook is de rijrichting in een aantal omliggende straten aangepast. Door deze aanpassing is het drukker geworden op de Waterloolaan. Bovendien blijkt uit metingen dat het autoverkeer regelmatig te hard rijdt. De afgelopen weken hebben we meerdere overleggen gevoerd met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit de wijk. Daar zijn deze aanpassingen uit voortgekomen.

Vervolg

De komende tijd bekijken we of de aanpassingen voldoen. Verder wordt op verzoek van de wijkbewoners de Sterrebosstraat afgesloten tussen de Waterloolaan en de Anna Paulownastraat. Dit voorkomt sluipverkeer in de wijk. Het is nog niet bekend wanneer deze aanpassing wordt doorgevoerd.

Het is de verwachting dat de verkeershoeveelheid op de Waterloolaan afneemt wanneer de spoorwegovergang bij de Esperantostraat definitief sluit. Dit kan zodra de Helperzoomtunnel in gebruik wordt genomen. De planning is dat de Helperzoomtunnel in april 2020 open gaat.

Titelfoto: Raymond Bos.


Lees ook: