canvas-20190701_201320 informatiebijeenkomst damwanden - foto ARZ

Omwonenden bijgepraat over damwandplanken intrillen in serie informatiebijeenkomstenMaandagavond sloten projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort een serie van elf informatiebijeenkomsten over het intrillen van damwanden af. In totaal zijn zo’n 250 omwonenden en andere belangstellenden de afgelopen maand geïnformeerd over de komende werkzaamheden, de verwachte overlast, de risico’s en de maatregelen.

Combinatie Herepoort gaat van half juli tot eind 2019 in totaal zo’n 2,5 kilometer aan presentatie (pdf, 7 MB), ondersteund door plattegronden, afbeeldingen en grafieken. Na afloop konden de bezoekers vragen stellen. Omwonenden wilden vooral weten wanneer de werkzaamheden voor hun deur zijn. De afbeelding met de globale planning voor deze zomer gaf hierover duidelijkheid. Na de zomer wordt een planning gemaakt voor het intrillen van de overige damwandplanken.

globale planning damwandplanken intrillen versie 25 juni 2019
Globale planning damwanden intrillen voor verdiepte ligging. Versie 25 juni 2019.

Ook waren er veel vragen over hoe de aannemer omgaat met schade als gevolg van trillingen. De aannemer liet zien dat de kans op schade aan woningen kleiner dan 1 procent is, zolang de grenswaarde van de trillingen niet wordt bereikt. Bij een proef met het intrillen van damwanden bij de Esperantokruising, in november 2017, bleven de gemeten trillingen hier ruim onder.

afbeelding metingen proef damwandplanken intrillen vs grenswaarde
De stipjes zijn de metingen van de trillingen bij de proef met het intrillen van damwandplanken. Ze blijven ruim onder de grenswaarde (de groene lijn). Afbeelding: Combinatie Herepoort.

De aannemer maakte in de informatiebijeenkomsten ook bekend dat er tijdens de werkzaamheden een loket wordt geopend waar omwonenden terecht kunnen met zorgen, schades, vragen en klachten. Loket Damwand is vanaf de start van de werkzaamheden bereikbaar op (050) 210 01 45 en bevindt zich in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid. Daarnaast is een SMS-service opgezet, waarin meldingen worden gedaan als de werkzaamheden uitlopen. Op onze speciale pagina Damwanden gaan we wekelijks informatie over de trillingen en geluidswaarden openbaar maken. Via een ‘damwandplankenafteller’ op diezelfde pagina kan iedereen zien hoe de werkzaamheden vorderen.

Op de laatste bijeenkomst maandagavond, lichtte Kramer toe dat de vragen en opmerkingen van eerdere bijeenkomsten hadden geleid tot aanpassingen. Zo is het bedrag tot waar schade aan woningen zonder tussenkomst van de verzekeraar wordt vergoed, opgehoogd van 5.000 tot 10.000 euro (beide bedragen exclusief btw). Ook is het aantal woningen waar de aannemer een bouwkundige vooropname doet, uitgebreid van ongeveer 350 tot ruim 800.

Kijk voor meer informatie op de pagina www.aanpakringzuid.nl/damwand.


Lees ook: