canvas-ARZ (110)

Aanpak Ring Zuid in vogelvlucht | april 2019Wat gebeurt er allemaal op en rond de zuidelijke ringweg voor het project Aanpak Ring Zuid? Vanuit de lucht is dat vaak het beste te zien. Daarom een korte stand van zaken, aan de hand van enkele recente luchtfoto’s.

Sloop oude viaduct Brailleweg

Op de snelweg tussen Groningen en Assen (A28) rijdt het verkeer ter hoogte van het Julianaplein sinds kort via een iets andere route. Op de foto hieronder is dat goed te zien aan het nieuwe asfalt. Het verkeer rijdt nu over een tijdelijk viaduct over de Brailleweg. Het oude viaduct wordt deze en volgende week gesloopt. Volg de werkzaamheden ook via de webcam.

ARZ (62)
De A28 gezien vanuit het westen, vlak voor het Julianaplein (links net niet in beeld). De A28 gaat over de Brailleweg heen. Het onderste viaduct is het oude viaduct, dat nu wordt gesloopt.

Ruimte voor bouw nieuwe viaduct

Op de volgende foto is zichtbaar dat er bij de Brailleweg ruimte is ontstaan om het nieuwe viaduct te bouwen. Via de tijdelijke weg rijdt het verkeer om de werkzaamheden heen. Het is daardoor niet nodig de snelweg langdurig af te sluiten voor de bouw van het nieuwe viaduct, al kan dat in de nacht wel een keertje voorkomen.

ARZ (68)
De A28, nu gezien vanuit het zuiden. Links van de weg loopt het Noord-Willemskanaal. In de verte het Julianaplein.

Esperantoviaduct deels afgebroken

In februari 2019 is het zuidelijke deel van het Esperantoviaduct afgebroken. Dat is het viaduct van de zuidelijke ringweg over het spoor en de Helperzoom heen. Op deze foto is dat goed te zien. Het stuk dat verdwenen is, maakte deel uit van de oude zuidbaan (waar het verkeer reed vanaf het Julianaplein richting Hoogezand). Ook de rest van de oude zuidbaan wordt nog gesloopt.

ARZ (105)
Het Esperantoviaduct, gezien vanaf het zuiden. Via dit viaduct gaat de zuidelijke ringweg over het spoor richting Assen en Winschoten.

Afrit Oosterpoort al bijna gesloopt

Bij de sloop van de oude zuidbaan hoort ook het afbreken van de voormalige afrit Oosterpoort. Deze afrit is in de zomer van 2017 definitief dicht gegaan. Kortgeleden zijn we begonnen met de sloop van de oude afrit. Op de foto is goed te zien dat de sloop al flink opschiet. De werkzaamheden zijn ook te volgen via onze webcam.

ARZ (110)
De ringweg vanuit het zuiden, ter hoogte van de Oosterpoortwijk en het Oude Winschoterdiep. Onder in beeld de wijk De Linie.

De luchtfoto’s zijn gemaakt tijdens een inspectievlucht van Rijkswaterstaat op 15 april 2019.


Lees ook: