canvas-IMG_2388

Constructie van tijdelijke weg noordbaan met UV-doek beschermd tegen schadelijke straling zonLangs de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg is Combinatie Herepoort begonnen met het plaatsen van een UV-doek. Het doek moet de constructie van de tijdelijke weg beschermen tegen UV-straling van de zon. Het plaatsen van het witte doek combineren we met andere werkzaamheden om de hinder te beperken.

De tijdelijke weg op de noordbaan is deels gebouwd op een zandlichaam van gewapende grond (zie afbeelding hiernaast). Zo’n zandlichaam bestaat uit lagen zand, gescheiden door kunststof doeken. In elke laag gewapende grond zit ook een licht plastic raster. Dit raster is het constructieve onderdeel van de gewapende grond. In de loop van de tijd kan het raster door UV-straling beschadigd worden. Om dit te voorkomen, plaatsen we een UV doek langs de gehele constructie.

zandlichaam met gewapende grond
Dwarsdoorsnede van een zandlichaam van gewapende grond.

Het doek blijft enkele jaren hangen en verdwijnt weer als de tijdelijke weg wordt afgebroken. Gekozen is voor een extra dik doek dat vuurbestendig is en beter bestand is tegen vandalisme dan dunnere doeken.

Het UV-doek dat geplaatst wordt is wit van kleur. Dit is de standaardkleur voor dit type doeken. Nadat de doeken zijn geplaatst, gaan we bekijken of we iets aan de aanblik moeten doen.

Het schema hieronder laat zien op welke locaties het doek wordt geplaatst en wanneer. Omwonenden ontvangen hierover binnenkort een brief. De werkzaamheden geven beperkte geluidshinder. Waar mogelijk wordt het plaatsen van het doek gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het asfalteren van klinkervakken.

Datum

Locatie

Opmerkingen

15 - 19 oktober

Fietspad Zuiderbegraafplaats

Fietspad al afgesloten voor vervangen vleermuisschermen.

22 - 26 oktober

Parallelweg Europaweg

Parallelweg overdag al afgesloten voor asfalteren klinkervakken.

25 oktober

Waterloolaan

Datum onder voorbehoud. Op deze locatie hoeft de weg niet te worden afgezet. Deze werkzaamheden worden opgepikt wanneer het uitkomt.

29 okt - 9 nov

Meeuwerderbaan en Winschoterdiep

Meeuwerderbaan al afgesloten voor asfalteren klinkervakken.

5-8 november (in de nacht)

Oprit Hereweg

Oprit afgesloten.

IMG_2390
Bij het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats komt het doek achter de nieuwe vleermuisschermen. Foto: Combinatie Herepoort.

Lees ook: