canvas-20180604 Ring Groningen (24) tijdelijke weg noordbaan

Een tijdelijke weg aanleggen? Hoe dan?Langs de zuidelijke ringweg is Combinatie Herepoort druk bezig met het aanleggen van zand. Het zand is bedoeld als ondergrond van de tijdelijke en nieuwe wegen die langs de ringweg komen te liggen. Hoe gaat het aanleggen van een (tijdelijke) weg in zijn werk?

Fase 1: Aanleggen zandlichaam

Er zijn drie mogelijkheden om een zandlichaam aan te leggen:

  • Zandlichaam met natuurlijk talud
  • Zandlichaam met gewapende grond
  • Zandlichaam met damwanden

Waarvoor wij kiezen, is afhankelijk van de omgeving. Als er genoeg ruimte is, kiezen we voor het aanleggen van een zandlichaam met natuurlijk talud.

Mogelijkheid 1: Aanleg zandlichaam met natuurlijk talud

Stap 1: We leggen drainage aan om het waterpeil te kunnen beheersen. Dit is een hulpmiddel om de grond sneller te laten inklinken (‘zetten’).

Stap 2: We brengen het zand aan in lagen, tot het iets hoger is dan de uiteindelijke hoogte. Van tevoren bepalen we de helling. Aan de uiteinden bevindt zich een natuurlijk talud. Als het nodig is plaatsen we hier big bags (grote zandzakken) om de stabiliteit te verbeteren.

Stap 3: Als het zand is aangebracht, dekken we alles af met grond of klei (de ‘voorbelasting’) . Dit wordt gedaan om de ondergrond te laten inklinken (‘zetten’). Hierdoor verzakt de weg later niet.

Stap 4: We laten het zand enige tijd inklinken. Daarna halen we de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

zandlichaam met natuurlijk talud
Dwarsdoorsnede van een zandlichaam met natuurlijk talud, met aan de uiteinden big bags.
IMG_8102
Zandlichaam met natuurlijk talud, afgezet met big bags. Foto: René Bewier.

Mogelijkheid 2: Aanleg zandlichaam met gewapende grond

Stap 1: We brengen een kunststof doek aan (een ‘grid’).

Stap 2: Op het grid brengen we een laag zand aan.

Stap 3: Met een trilplaat of een wals verdichten we het zand. Daarna vouwen het grid dicht.

Stap 4: We herhalen stappen 1 tot en met 3 tot het zandlichaam iets hoger is dan de uiteindelijke hoogte.

Stap 5: We dekken alles af met grond en klei (‘voorbelasting’), Dit wordt gedaan om de ondergrond te laten inklinken (‘zetten’). Hierdoor verzakt de weg later niet.

Stap 6: We halen de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

zandlichaam met gewapende grond
Dwarsdoorsnede van een zandlichaam van gewapende grond.
20180516-WA0004 gewapende grond meeuwerderbaan foto CHP
Zandlichaam van gewapende grond, bij de Meeuwerderbaan. Foto: Combinatie Herepoort.

Mogelijkheid 3: Aanleg zandlichaam met damwanden

Stap 1: We brengen zand aan zodat een werkvloer ontstaat. Op deze werkvloer kunnen we machines plaatsen.

Stap 2: Met machines brengen we damwanden in de grond aan. Dit kan door te heien of door ze in te trillen.

Stap 3: Tussen de damwanden in bouwen we het zand in lagen op. Het zandlichaam is nu iets hoger dan de uiteindelijke hoogte.

Stap 4: Als het zand is aangebracht, dekken we alles af met grond of klei (de ‘voorbelasting’).

Stap 5: We laten het zand enige tijd inklinken. Daarna halen we de voorbelasting weg, zodat het zandlichaam precies de goede hoogte heeft.

zandlichaam met damwanden.png-aviary-20180608-104315
Bovenaanzicht van twee zandlichamen, gescheiden door damwanden (rood).
IMG_8217
Zandlichaam met damwanden, bij de Brailleweg. Foto: René Bewier.

Fase 2: Aanleggen riolering

Ook op de nieuwe of tijdelijke weg moet het regenwater afgevoerd kunnen worden. Daarom leggen we in het zandlichaam riolering aan.

Fase 3: Aanbrengen wegfundering en asfalt

Op het zandlichaam brengen we de wegfundering aan. Hierbij houden we rekening met de bestaande ondergrond, de belasting die het te verduren krijgt en de verwachte hoeveelheid verkeer. De fundering bestaat uit hydraulisch menggranulaat. Dat zijn korrels gemaakt van gerecycled beton en metselwerkpuin, met daarin een stabilisator voor extra stevigheid. Hierop brengen we een onderlaag aan en een deklaag van asfalt, die we met een wals verdichten.

Fase 4: Weg afwerken

In deze fase brengen we de markering op de weg aan. Ook plaatsen we barriers, verlichting en bebording. Verder zetten we geluidsschermen neer als dat nodig is om woningen tegen het verkeerslawaai te beschermen.

infographic dwarsdoorsnede tijdelijke weg
Dwarsdoorsnede van de tijdelijke weg.

Fase 5: Aanlsuiten op bestaande wegennet

Als de (tijdelijke) weg klaar is, kan de weg worden aangesloten op bestaande wegen. Hiervoor moeten barriers worden verplaatst. Dit zijn lage afscheidingen die het verkeer geleiden. Vanwege de veiligheid gebeurt dit in de nacht.

Bij de tijdelijke weg die Combinatie Herepoort op en langs de noordbaan van de ringweg bouwt, wordt de tijdelijke weg ook aangesloten op de tijdelijke viaducten.


Lees ook: