canvas-IMG_8073

Hoe staat het met de Helperzoomtunnel?Tijdens het hemelvaartweekend zou de Helperzoomtunnel op zijn plek worden geschoven via een glijbaan in de vorm van een stalen balk op funderingsblokken. Helaas kon dit op het laatste moment niet doorgaan, omdat uit een proef bleek dat de grond zich anders gedroeg dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen de verwachting was. Nader onderzoek en een alternatief plan waren nodig. Hoe staat het daar nu mee?

Combinatie Herepoort heeft inmiddels grondonderzoek laten uitvoeren. Hieruit is naar voren gekomen dat er zwakke plekken in de potklei (ondergrond) aanwezig zijn, die mogelijk zorgen voor afwijkend gedrag. Er zijn echter aanvullende onderzoeken nodig om goede en betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Momenteel worden de grondmonsters in laboratoria nader onderzocht. Daarnaast gaat Cominatie Herepoort, tijdens de treinvrije periode in het weekend van 1 en 2 september, onderzoek doen en grondmonsters nemen onder de spoorbaan. Dat onderzoek kunnen ze alleen maar uitvoeren als er geen treinen rijden. De weken daarna worden de grondmonsters uit de spoorbaan onderzocht. Op basis van alle onderzoeksresultaten zal Combinatie Herepoort een alternatief plan voor het inschuiven opstellen.


Lees ook: