canvas-20171114_bomenkap3_ReneBewier

Bomenkap kan volgens planning door

Claudia10 januari 2018


Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over vijf omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen. Dit naar aanleiding van het beroep dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hier tegen hebben ingesteld. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat Combinatie Herepoort de bomenkap verder volgens planning kan afronden.

Groot deel bomen al gekapt

Het grootste deel van de bomen langs de ringweg is al gekapt, omdat de bezwaren van de vleermuizenwerkgroep zich slechts richtten tegen een deel van de bomenkap. Er zijn al bomen gekapt bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein, de westelijke ringweg en in het gebied ten oosten van het spoor. Het gebied waar het nu nog om gaat is het gebied tussen het Julianaplein en het spoor.

Bomenkap Julianavijver wacht op ontheffing

Eén van de vijf omgevingsvergunningen betreft de bomenkap bij de Julianavijver en in de omgeving van de Papiermolentunnel. Alleen voor deze omgevingsvergunning geldt dat pas gekapt kan worden nadat de aangevraagde ontheffing van de Wet natuurbescherming definitief is verleend. Deze ontheffingsprocedure loopt nog.

Waarom kappen we bomen?

De bomen moeten we kappen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. De zuidelijke ringweg ligt nu verhoogd, op een dijklichaam. Op de hellingen (taluds) staan heel veel bomen en houtopstanden. In de nieuwe situatie gaat de hoogte van de ringweg veranderen, onder andere door de verdiepte ligging. Dat betekent dat de meeste taluds verdwijnen, inclusief de bomen en houtopstanden die hierop staan. Voor elke boom die verdwijnt, komt ten minste één nieuwe terug.

Lees ook:


Lees ook: