canvas-20170920 07 Vrijheidsplein

Voortgangsbericht: Verleggen van kabels en leidingen oktober 2017

Sanne Heesterbeek13 oktober 2017JulianapleinOostWestZuiderplantsoen


In 2015 zijn we samen met Waterbedrijf Groningen, Enexis, telecombedrijven en gemeente Groningen begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Hieronder lees je per deelgebied de stand van zaken.

Vrijheidsplein en omgeving

Rond het Vrijheidsplein verlegt aannemer BAM de riolering in opdracht van de gemeente Groningen. De afgelopen weken heeft BAM met een boring een persleiding aangelegd onder de toe- en afrit van de zuidelijke ringweg ter hoogte van MartiniPlaza en het Apollohotel. Dit was de laatste boring voor het verleggen van de riolering in dit gebied. De komende periode start BAM met het reinigen, inspecteren en testen van het persriool om daarna het persriool aan te koppelen. Ook inspecteren ze het nieuw aangelegde moerriool om daarna de huishoudens op het riool aan te sluiten. Omdat deze werkzaamheden zo goed als afgerond zijn, wordt de tijdelijke bovengrondse leiding vanaf half oktober weer afgebroken.

20170907 Vrijheidsplein 01
Aanleg riool onder het viaduct van het Vrijheidsplein. Foto: R.Bewier
20170927 Leonard Springerlaan 1
Verwijderen van oude rioolbuizen in de Expositielaan. Foto: R.Bewier

Klik hier voor meer foto's van de werkzaamheden rond het Vrijheidsplein.

Julianaplein en omgeving

Sinds begin juli werken aannemers A.Hak en Visser & Smit Hanab (V&SH) in opdracht van Enexis en Waterbedrijf Groningen in de omgeving van openluchtbad De Papiermolen en het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats voor het verleggen van gas-, elektriciteits-, telecom- en waterleidingen.

Papiermolen en omgeving
De boringen voor gas, water en elektra onder de zuidelijke ringweg door vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen naar het Fongerspad lagen tussen december 2016 en juli 2017 stil. Beide boringen kwamen ongeveer halverwege onder de ringweg vast te zitten vanwege ondergrondse obstakels. De borig voor de gasleiding is inmiddels succesvol uitgevoerd. Deze week rondt A.Hak alle hoge druk gas werkzaamheden af zodat de gasvoorziening voor de komende winter is geborgd. Begin november hervat A.Hak de boring onder de ringweg door voor het water en elektra. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 tot 4 weken in beslag nemen. Daarna verbinden ze de nieuw gelegde leidingen aan beide zijden van de ringweg met elkaar. Het streven is om de werkzaamheden voor de Kerstvakantie af te ronden.

Fietspad langs Zuiderbegraafplaats
V&SH is deze week gestart met het vervangen van de waterleiding in het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats. Het streven is om deze werkzaamheden voor de Kerstvakantie af te ronden. Voor de werkzaamheden is van vrijdag 20 oktober tot maandag 30 oktober (tijdens de Herfstvakantie) de oprit vanaf de Hereweg naar de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein tijdelijk afgesloten. Het fietspad is al langere tijd afgesloten vanwege andere kabels- en leidingenwerkzaamheden in dat gebied en gaat weer open vanaf eind december.

20170711_1502_Papiermolen (3)
Bouwkuip voor boring bij Openluchtbad De Papiermolen. Foto: Nancy Nonkes
20170905_Papiermolen (2)
Bouwkuip voor boring bij Openluchtbad De Papiermolen. Foto: Nancy Nonkes

Zuiderplantsoen en omgeving

In de omgeving van het toekomstige Zuiderplantsoen werkt aannemer Combinatie Herepoort op verschillende plekken aan het verleggen van kabels en leidingen.

Kempkensberg
Combinatie Herepoort heeft onlangs nieuwe telecomkabels en -buizen aangelegd vanaf het DUO gebouw tot voorbij het Oude Winschoterdiep. Ter hoogte van het DUO-gebouw hebben diverse telecompartijen kabels verwijderd en zijn nieuwe handholes aangelegd. Een handhole is een afsluitbare ondergrondse holle behuizing voor telecommunicatieapparatuur met een toegangsluik onder het asfalt of de stoep.

Spoorwegovergang Esperantostraat.
Voor de zomervakantie heeft Waterbedrijf Groningen een waterleiding geboord vanaf de Meeuwerderweg naar de Waterloolaan. Inmiddels is deze nieuwe waterleiding aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Op dit moment is Waterbedrijf Groningen nog bezig met de afwerking en verwijderen ze enkele buiten bedrijf genomen leidingen.

Verlengde Meeuwerderweg – H.L. Wichersstraat
In de H.L. Wichersstraat en de Verlengde Meeuwerderweg heeft combinatie Herepoort kabels en leidingen weggehaald en verplaatst. Op dit moment halen ze in fases het oude riool weg en leggen ze een nieuw riool aan. Ze werken vanaf het Oude Winschoterdiep in de richting van de Verlengde Lodewijkstraat. Half oktober start Combinatie Herepoort in de Verlengde Meeuwerderweg met het intrillen van damwanden over een lengte van 35 meter. De damwanden zijn nodig om het nieuwe riool en de kabels en leidingen te beschermen tegen mogelijke beschadigingen wanneer ze starten met de aanleg van de verdiepte ligging. Na het intrillen van de damwanden wordt ook de riolering in de Verlengde Meeuwerderweg verlegd.

Meeuwerderbaan – Esperantostraat
In de stoep van de Meeuwerderbaan is Combinatie Herepoort deze week gestart met het verleggen van kabels voor KPN. Ze werken hierbij vanaf het Oude Winschoterdiep richting de kruising Esperantostraat-Verlengde Lodewijkstraat. Vanaf half oktober gaat ook Enexis in de Meeuwerderbaan aan de slag voor het verleggen van de elektra.

20170831_090542_HL Wichersstraat
Verleggen kabels in de H.L. Wichersstraat. Foto: Nancy Nonkes
20171003 H.L. Wichersstraat.jpg.jpg-aviary-20171013-162952
Werkzaamheden aan het riool in de H.L. Wichersstraat.

Europaweg en omgeving

Rondom het Europaplein verleggen verschillende aannemers telecomkabels. Deze werkzaamheden duren tot half november.


Lees ook: