canvas-20171122_boring Papiermolenlaan - Maaslaan (11)

Voortgangsbericht: verleggen van kabels en leidingen december 2017De afgelopen maanden hebben we weer op verschillende plekken kabels en leidingen verlegd samen met Combinatie Herepoort, Gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen, Enexis en telecombedrijven. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Hieronder lees je per deelgebied de stand van zaken.

Vrijheidsplein en omgeving

De werkzaamheden van de gemeente Groningen voor het verleggen van het riool rond het Vrijheidsplein zijn bijna afgerond. De afgelopen weken heeft aannemer BAM in de Laan van de Vrede en bij de Leonard Springerlaan de laatste opruimwerkzaamheden verricht. Bij de toerit van de Paterswoldseweg op de zuidelijke ringweg zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. De tijdelijke bovengrondse leiding is intussen afgebroken.

20171031 afbreken tijdelijke riool (1)
Verwijderen tijdelijk persriool. Foto: R. Bewier
Laan van de Vrede jul 2017 - Bewier
Laan van de Vrede na asfalteren. Foto: R. Bewier

Julianaplein en omgeving

Sinds begin juli werken aannemers A.Hak en Visser & Smit Hanab (V&SH) in opdracht van Enexis en Waterbedrijf Groningen in de omgeving van openluchtbad De Papiermolen en het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats voor het verleggen van gas-, elektriciteits-, telecom- en waterleidingen.

Papiermolen en omgeving
De boringen voor gas, water en elektra onder de zuidelijke ringweg door vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen naar het Fongerspad lagen tussen december 2016 en juli 2017 stil. Beide boringen kwamen ongeveer halverwege onder de ringweg vast te zitten vanwege ondergrondse obstakels. In het voortgangsbericht van oktober 2017hebben we laten weten dat de boring voor de gasleiding succesvol is uitgevoerd. Begin december is ook de boring voor water en elektra met succes gemaakt. De nieuwe waterleiding is op vrijdag 15 december door de mantelbuis geschoven. Begin 2018 wordt de waterleiding aangesloten op het bestaande leidingennet.

Op diverse locaties in de omgeving van de Papiermolen worden telecomkabels aangelegd. De werkzaamheden zijn voor kerst afgerond.

20171122_boring Papiermolenlaan - Maaslaan (11)
Boring Papiermolenlaan.

Fietspad langs Zuiderbegraafplaats
Aannemer V&SH heeft de waterleiding in het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats vervangen. Deze leiding en een hiervan aftakkende leiding langs de Hereweg zijn inmiddels in bedrijf genomen. Het fietspad is al langere tijd afgesloten vanwege eerdere werkzaamheden in dit gebied en gaat weer open vanaf half maart 2018.

Zuiderplantsoen en omgeving

In de omgeving van het toekomstige Zuiderplantsoen werkt aannemer Combinatie Herepoort op verschillende plekken aan het verleggen van kabels en leidingen.

Verlengde Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat
In de H.L. Wichersstraat en de Verlengde Meeuwerderweg heeft Combinatie Herepoort kabels en leidingen weggehaald en verplaatst en is het riool vervangen. 
Hiermee zijn de kabels- en leidingenwerkzaamheden in de H.L. Wichersstraat afgerond. Combinatie Herepoort heeft de straat weer netjes gemaakt en heringericht. Dit betreft een tijdelijke inrichting van de straat zodat bewoners weer van de straat gebruik kunnen maken. Combinatie Herepoort werkt nog aan de definitieve inrichting van het Zuiderplantsoen. Bewoners worden hierbij betrokken.

Meeuwerderbaan - Esperantostraat
In het trottoir van de Meeuwerderbaan heeft Combinatie Herepoort kabels van KPN verlegd en een nieuwe elektrakabel gelegd. Als de weersomstandigheden het toelaten start Combinatie Herepoort begin 2018 met rioleringswerkzaamheden in de Meeuwerderbaan.

20171201_093958_KL_Meeuwerderbaan
Verleggen kabels in Meeuwerderbaan.
OWD tijdelijke demping luchtfoto (3)
Tijdelijke demping Oude Winschoterdiep.

Tijdelijke demping Oude Winschoterdiep
Het Oude Winschoterdiep is tijdelijk gedempt om een oversteek te kunnen maken voor kabels en de riolering vanuit de H.L. Wichersstraat naar de overkant van het water, aan de zuidzijde van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden zijn voor kerst afgerond.​

Winschoterdiep (rijbaan)
Combinatie Herepoort had voor de kerst het riool in het Winschoterdiep (rijbaan) willen vervangen. Vanwege het natte weer ten tijde van de start van de werkzaamheden zijn de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden alsnog uitgevoerd nadat de rioleringswerkzaamheden in de Meeuwerderbaan zijn afgerond. ​

Bekijk hier het overzicht van de werkzaamheden in 2017 in beeld.


Lees ook: