canvas-IMG-20170622-WA0002 bijgesneden

Uitkomsten damwandenproef H.L. Wichersstraat helpen overlast te beperken

John12 oktober 2017Zuiderplantsoen


Afgelopen juni heeft Combinatie Herepoort een proef gedaan met het intrillen van damwanden aan de H.L. Wichersstraat. Duurt Cazemier van Combinatie Herepoort legt uit wat het doel was van de damwandenproef en wat deze heeft opgeleverd.

“Het uitgangspunt bij de ombouw van de zuidelijke ringweg is dat onze werkzaamheden geen blijvende schade veroorzaken aan panden in de omgeving en geen ontoelaatbare overlast voor de omwonenden.” Dat zegt Duurt Cazemier, monitoringscoördinator van Combinatie Herepoort. “Voor de bouw van de verdiepte ligging moeten straks honderden damwanden worden geplaatst. Deze moeten zo’n 25 meter de grond in. Met de proef aan de H.L. Wichersstraat wilden we uitzoeken wat de beste techniek is om de damwanden te plaatsen, met zo min mogelijk hinder en risico’s voor de omgeving.”

Modellen werken goed

Mogelijke oorzaken voor hinder of schade zijn trillingen, geluid en deformaties (beweging in de grond waardoor panden kunnen verzakken). “Om te voorspellen wat de effecten zijn van onze werkzaamheden, hanteren we theoretische modellen. Die hebben we in de H.L. Wichersstraat in de praktijk getoetst. Tijdens de proef zijn de woningen aan de zuidkant van de H.L. Wichersstraat en de zijkant van de afrit Oosterpoort voorzien van meetpunten. Uit de resultaten blijkt dat onze modellen goed tot zeer goed de realiteit voorspellen. Overal zijn we onder de toegestane normen gebleven. Dat betekent dat we in de toekomst bij het intrillen van damwanden weten hoe we te werk moeten gaan om de overlast te beperken. De proef heeft ons dus waardevolle informatie opgeleverd.”

Bouwkundige opnames van tevoren

Dat neemt niet weg dat er altijd wat kan gebeuren. “Het risico op schade aan panden die zo dicht bij ingrijpende werkzaamheden staan, is vrijwel nooit helemaal nul. Daarom doen we van te voren bouwkundige opnames bij panden waar dat risico aanwezig is. Daar laten we een rapport van maken, dat wordt gedeponeerd bij de notaris. Het rapport geeft een objectief beeld van de staat van de woning vóórdat we met het werk beginnen. Zo beschikken we over een goede basis om schadegevallen netjes af te handelen.”


Lees ook: