canvas-Parkway

Nieuwe zuidelijke ringweg krijgt groene uitstralingDe zuidelijke ringweg is een van de visitekaartjes van de stad. Daarom grijpen we de ombouw van de ringweg aan om de weg een prettige, groene uitstraling te geven.

Vanaf sportpark Corpus den Hoorn tot Westerbroek krijgt de zuidelijke ringweg het karakter van een ‘Parkway’. In Amerika wordt deze term gebruikt voor een autoweg door een groene omgeving. In Groningen wordt er vooral mee bedoeld dat de weg, zowel voor de weggebruiker als de omwonenden, een groene aanblik heeft. Langs de weg komen zo'n 1.000 bomen en verder veel struiken en klimplanten. Bij de vormgeving en inpassing van de weg wordt rekening gehouden met de omwonenden. Ook vanuit de wijken gezien krijgt de weg een groene aanblik.

Bomenrij vóór de geluidsschermen

Bij de meeste wegen staan de bomen achter de geluidsschermen. Bij de nieuwe zuidelijke ringweg komen de bomen ervoor. Daardoor lijkt de weg smaller, waardoor automobilisten sneller de voet van het gaspedaal halen. Het gaat om smalle, hoge bomen, zodat de weggebruiker zicht houdt op de omgeving.

afbeeldingen uit inpassingsplan 2014

Rozenstruiken in de middenberm

In de middenberm komen rozenstruiken. Ook de keermuren worden zo veel mogelijk groen.

Klimplanten op de geluidsschermen

Tegen de geluidsschermen gaan drie soorten klimplanten groeien. Er zijn soorten die door de seizoenen heen groen blijven, maar ook soorten die bloeien en meeverkleuren. De ‘achterkanten’ van de geluidsschermen (aan de bewonerszijde) krijgen net zo veel aandacht als de voorkanten (de ringwegzijde). Op viaducten, waar de groeiomstandigheden minder goed zijn, komen doorzichtige schermen.

Groen op de taluds

Net als nu komt er groen op de hellingen van de weg (de taluds).

Het 'Parkway'-karakter is bijzonder voor Nederland, aldus Rijksadviseur infrastructuur en stad, ir. Rients Dijkstra.


Lees ook: