canvas-20170905_Verl. Meeuwerderweg (3)

Update 6 september werkzaamheden Verlengde Meeuwerderweg, H.L. Wichersstraat en Winschoterdiep

John Brouwer6 september 2017Zuiderplantsoen


Combinatie Herepoort werkt in de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat aan het vervangen van de riolering en het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de aanleg van de verdiepte ligging. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor de volgende treinvrije periode (17-20 november).

De aanleg van VSTI-kabel, voor onder meer internet en telefoon, is inmiddels helemaal klaar, van de Verlengde Lodewijkstraat tot aan het Winschoterdiep.

In de week van 28 augustus en de afgelopen week hebben we onderzoek gedaan naar de kabels en leidingen in de kruising Verlengde Meeuwerderweg en H.L. Wichersstraat. Die hebben we nu allemaal in kaart gebracht. Waarschijnlijk moet er nog een aantal kabels verlegd worden in verband met de verdiepte ligging. Dat gaat de komende tijd nog gebeuren. Bovendien moet er nog een oude riolering weggehaald worden; daar gaan we naar verwachting volgende week mee beginnen.

Oversteek kabels en leidingen Oude Winschoterdiep

We zijn nu bezig met de voorbereidingen om de VSTI-kabel plus de waterleiding van de H.L. Wichersstraat naar de overkant van het Oude Winschoterdiep te leggen. Deze leidingen komen in een grote buis van zo’n 40 meter lang die op de bodem van het Oude Winschoterdiep komt te liggen.

Werk H.L. Wichersstraat - Winschoterdiep

Deze buis bouwen we eerst helemaal klaar. Daar beginnen we deze week mee en dit gebeurt in de H.L. Wichersstraat, in het verlengde van waar de buis in het water moet. Hiervoor is de weg dicht vanaf het Winschoterdiep.

Voor het leggen van de buis gaan we aan beide kanten van het water een deel van de oever weghalen. Dan wordt de buis geplaatst, kunnen de kabels en leidingen er in en worden de oevers weer hersteld. Dit duurt al met al ongeveer twee weken. Aansluitend gaan we beginnen met de aanleg van de nieuwe riolering in de H.L. Wichersstraat. We beginnen vanaf het water en werken in de richting van de fietstunnel.

Informatiekeet elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur

Elke dinsdag zijn we tussen 17.00 en 18.00 uur aanwezig in de informatiekeet naast de fietstunnel in de H.L. Wichersstraat. U bent van harte welkom.


Lees ook: