canvas-201707 Vrijheidsplein 26

Voortgangsbericht: Verleggen van kabels en leidingen juli 2017

John Brouwer19 juli 2017JulianapleinWestZuiderplantsoen


In 2015 begonnen we samen met Waterbedrijf Groningen, Enexis, telecombedrijven en gemeente Groningen met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn nodig als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Hieronder lees je per deelgebied de stand van zaken.

Vrijheidsplein en omgeving

Rond het Vrijheidsplein verlegt aannemer BAM de riolering in opdracht van de gemeente Groningen.

IMG_9469
Werkzaamheden rond het Vrijheidsplein (foto: Koos Boertjens)

Expositielaan
Tussen het Vrijheidsplein en de Paterswoldseweg heeft BAM het moerriool (hoofdriool voor regenwater en transport van afvalwater) verlegd met behulp van een aantal doorpersingen. Ze hebben hiervoor op verschillende plekken langs de Expositielaan bouwkuipen gemaakt.

In de Expositielaan brengt BAM ook een persleiding (hoofdriool voor afvalwater) aan. Dit doen ze in een open ontgraving. Hier zijn ze in de week van 3 juli mee begonnen.

Leonard Springerlaan - Concourslaan
In de week van 26 juni heeft BAM in de Leonard Springerlaan het persriool in een open ontgraving aangelegd. Ook hebben ze installatiewerkzaamheden uitgevoerd in het Geert-Huizingagemaal, dat op de hoek staat bij de kruising Leonard Springerlaan – westelijke ringweg. Tussen de Leonard Springerlaan en de Concourslaan hebben ze de afgelopen weken het moerriool aangelegd met behulp van een doorpersing. Op 2 augustus wordt de aansluiting Leonard Springerlaan – westelijke ringweg voor een avond en nacht afgesloten zodat ze de afsluiterput kunnen plaatsen. Zodra ze alle afsluiterputten definitief kunnen aansluiten, kan het Geert Huizingagemaal weer in werking worden gezet en kunnen de tijdelijke pompen worden verwijderd.

201707 Vrijheidsplein 2
Werkzaamheden bij het Geert-Huizingagemaal aan de Leonard Springerlaan (foto: R. Bewier)
201707 Vrijheidsplein 26
Werkzaamheden tijdens een weekendafsluiting van de Leonard Springerlaan van 30 juni t/m 3 juli (foto R. Bewier)

Donderslaan/Laan van de Vrede
In de Donderslaan heeft BAM het regenwaterriool vervangen. Dit hebben ze gedaan middels open ontgraving waarbij ze de straat hebben opengebroken. Ook hebben ze bouwkuipen gegraven op de Laan van de Vrede nabij de T-splitsing Donderslaan – Laan van de Vrede en op de T-splitsing zelf. Vanuit deze bouwkuipen boren ze het moerriool onder andere onder de zuidelijke ringweg door naar de hoek van de Expositielaan.

072017 Donderslaan 4
Werkzaamheden in de Donderslaan/Laan van de Vrede (foto R. Bewier)
072017 Donderslaan 21
De bouwkuip langs de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Laan van de Vrede (foto: R. Bewier)

Julianaplein en omgeving

Bij openluchtbad De Papiermolen en het park bij de Julianavijver heeft aannemer Van Gelder de persriolering verlegd in opdracht van de gemeente. Sinds begin juli werkt A.Hak weer rond het zwembad aan het verleggen van water-, gas-, elektriciteits- en telecomleidingen.

Papiermolenlaan
Op de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen, ter hoogte van de Hereweg, heeft Van Gelder in een open ontgraving een persleiding aangelegd in combinatie met een riothermie-leiding. Dat is een systeem waarbij de warmte van het afvalwater wordt gebruikt om het zwembad te verwarmen. Nog voor de bouwvak maken ze een aansluiting van de leiding naar het zwembad. Dit werk is eind juni afgerond. Het werk op de parkeerplaats van het openluchtbad is daarmee nog niet klaar. Sinds begin juli verlegt A.Hak hier kabels en leidingen voor telecombedrijven en Waterbedrijf Groningen en Enexis.

De boringen onder de zuidelijke ringweg door vanaf de parkeerplaats van het zwembad naar het Fongerspad liggen sinds december 2016 stil. Beide boringen kwamen ongeveer halverwege onder de ringweg vast te zitten door onder andere grote zwerfkeien in de grond. De boringen worden eind juli hervat.

Julianavijver
Bij de Julianavijver heeft aannemer Van Gelder van begin maart tot eind juni in een open ontgraving het persriool verlegd. Inmiddels is het park weer hersteld.

20170711_1454_Vondellaan1_bewerkt-1
Inmiddels is het park weer hersteld.

Maaslaan
De telecombedrijven hebben in mei in de groenstrook de telecomkabels (de VSTI-ring) definitief op hun plek gelegd.

Toerit A28
In de berm van de toerit vanuit het centrum naar de A28 vervangt aannemer Van Gelder de afsluiterput van het riool. Hier zijn ze nog mee bezig tot de bouwvak.

Verdiepte ligging

In de omgeving van de toekomstige verdiepte ligging verlegt Combinatie Herepoort de riolering bij de Kempkensberg en in de H.L. Wichersstraat. In opdracht van Waterbedrijf Groningen verlegt aannemer Alsema de waterleiding ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Esperantostraat-Waterloolaan.

Kempkensberg
Op maandag 19 juni is Combinatie Herepoort begonnen met het verleggen van de riolering bij de Kempkensberg. Dit doen ze in een open ontgraving. De Kempkensberg is daarom afgesloten voor verkeer. De parkeergarage van het DUO-gebouw is wel bereikbaar.

Spoorkruising tussen Helperzoom en Frontier
Tijdens de treinvrije periode legt Combinatie Herepoort een nieuwe riolering aan onder het spoor. Ook hier verleggen ze kabels en leidingen. Dit gebeurt in een open ontgraving. Dit doen ze tussen 6 en 14 augustus. Op dit moment voeren ze al voorbereidende werkzaamheden uit bij de Helperzoom.

20170620_164014
Verleggen van de riolering bij de Kempkensberg.
20170711 Helperzoom
Voorbereidende werkzaamheden bij de Helperzoom

H.L. Wichersstraat
De H.L. Wichersstraat is van 10 juli tot 18 augustus afgesloten voor verkeer. Combinatie Herepoort doet hier archeologisch onderzoek. Daarna verleggen ze de riolering in de straat. Dit gebeurt in een open ontgraving. De bomen in de straat zijn ter voorbereiding hierop gekapt.

Esperantostraat-Waterloolaan
Met een gestuurde boring legt Alsema een waterleiding aan onder het spoor door ter hoogte van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat/Waterloolaan. De booropstelling staat aan de Meeuwerderweg/Esperantostraat, het uittredepunt ligt in de Waterloolaan. De leidingdelen worden aan elkaar gelast en in zijn geheel uitgelegd in de Waterloolaan. Als de pilotboring klaar is, wordt de waterleiding in een keer onder de grond gebracht; hijskranen houden hierbij de leiding in de juiste hoek. De werkzaamheden zijn eind juni gestart en moeten uiterlijk 6 augustus afgerond zijn.

IMG-20170718-WA0005
De waterleiding uitgelegd in de Waterloolaan.
IMG-20170718-WA0009
De booropstelling bij de Meeuwerderweg/Esperantostraat.

Actuele werkzaamheden

14 Park Julianavijver
Verleggen van de riolering in het park bij de Julianavijver.

Lees ook: