Kabels en leidingen

Sinds de zomer van 2015 wordt gewerkt aan het verplaatsen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Het gaat om vele kilometers drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en gas- en rioolbuizen. Deze liggen namelijk in de weg voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Kabels en leidingen mogen niet onder gebouwen worden aangelegd, want ze moeten altijd bereikbaar blijven, bijvoorbeeld bij storingen. Daarom liggen ze vaak langs wegen en viaducten. Parallel aan de zuidelijke ringweg liggen dan ook belangrijke transportleidingen voor onder andere drinkwater, gas, elektriciteit en afvalwater. Op sommige plekken kruisen deze de zuidelijke ringweg. Deze kabels en leidingen moeten worden weggehaald en elders worden gelegd.

Tot de start van de ombouw is het verleggen van kabels en leidingen een taak voor de netwerkbeheerders zelf. Waterbedrijf Groningen zorgt voor het verleggen van de drinkwaterleidingen. Enexis gaat de kabels en leidingen voor gas en elektriciteit verplaatsen. De gemeente Groningen verlegt de riolering. Daarnaast zijn er andere beheerders zoals KPN en Ziggo, die in het gebied kabels hebben voor communicatie. Aanpak Ring Zuid maakt samen alle beheerders plannen om de werkzaamheden waar mogelijk te combineren.

Vanaf de zomer van 2017 is het verleggen van kabels en leidingen een taak voor Combinatie Herepoort.

Zie ook Vragen aan de expert: Perry van der Henne over kabels en leidingen.

Gebruikte bouwtechnieken

Open ontgraving

Bij een open ontgraving maakt de aannemer een sleuf in de stoep of straat. Hier komt de nieuwe kabel of leiding in. De stoep of de straat is dan tijdelijk buiten gebruik. Woningen blijven altijd te voet bereikbaar.

Proefsleuven

Een proefsleuf is ook een open ontgraving (zie hierboven), maar er wordt geen kabel of leiding gelegd. De sleuf wordt vaak dwars op de weg gegraven om vast te stellen wat er werkelijk aan kabels en leidingen in de bodem aanwezig is. Dit wordt vergeleken met de informatie die beschikbaar is op tekeningen. Het graven van proefsleuven is een verplicht onderdeel in de voorbereiding. De werkzaamheden zijn kortdurend, maar het verkeer kan er wel hinder van ondervinden.

Gestuurde boring

Bij een gestuurde boring wordt een buis of leiding onder de grond doorgetrokken, vanaf een beginpunt naar een eindpunt. Dit levert minder overlast op voor de omgeving dan een open ontgraving. De stoep of straat hoeft immers niet over een lang stuk open. Op de route zelf is weinig te merken van de boring. De boring gaat diep genoeg onder de grond door om geen schade te veroorzaken aan bomen en wegen. Het werkgebied, bij het begin- en eindpunt, is veilig afgezet met hekken. Hier staan de boormachines en onder andere een wagen die de grond uit het boorgat opvangt. Er kunnen hijskranen nodig zijn om de kabels en leidingen goed door het boorgat te schuiven. Bij het eindpunt moet de nieuwe buis of leiding in de volle lengte worden uitgelegd. Deze uitlegstrook is zo nodig met hekken afgezet.

Doorpersing

Bij een doorpersing gaat een leiding horizontaal onder de grond door. Hierbij worden eerst twee bouwkuipen gegraven, met een tussenruimte van ongeveer 90 meter. Vanuit de ene bouwkuip wordt de boorkop onder grote druk naar de andere boorkuip gedrukt. Tussen de bouwkuipen is er bovengronds geen overlast. De bouwkuipen zelf nemen wel ruimte in beslag. Ook rijden er vrachtwagens om de bouwkuipen te maken en op te ruimen.