canvas-20170513 Zuidelijke ringweg Groningen (18) luchtfoto rws 13 mei 2017 bijgesneden

Uitspraak Raad van State: bomen omgeving Esperantostraat kunnen worden gekaptVanmiddag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een verzoek om een voorlopige voorziening van de Stichting Vleermuizenwerkgroep Groningen. Het verzoek betrof vijf omgevingsvergunningen die de gemeente Groningen heeft verleend aan Combinatie Herepoort (CHP) voor het vellen van bomen en het verwijderen van houtopstanden ten behoeve van de ombouw van de zuidelijke ringweg Groningen. De Vleermuizenwerkgroep verzocht de vijf vergunningen te schorsen. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen. Dit betekent dat de Raad van State (voorlopig) van oordeel is dat de gemeente de vergunningen op juiste gronden heeft verleend.

In de zitting spitste het verzoek van de Vleermuizenwerkgroep zich toe op de bomen die al op heel korte termijn (vanaf 8 juli) in de nabijheid van de spoorwegkruising Esperantostraat gekapt moeten worden. Deze kap is nodig omdat er tijdens de zogenaamde 'treinvrije periode' tussen 6 en 14 augustus voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden voor het project Aanpak Ring Zuid, onder andere het verleggen van de riolering, de waterleiding en de VSTI-bundel met internet en andere telecomkabels.

De bomen staan in de nabijheid van de Esperantokruising en langs de H.L. Wichersstraat en langs het fietspad tussen de Helperzoom en de Hereweg. De bomen nabij de Esperantokruising worden op zaterdag 8 juli gekapt. Voor de overige bomen is de kap voorzien vanaf maandag 10 juli.

Alle bomen die ten gevolge van het project Aanpak Ring Zuid moeten verdwijnen, worden één op één gecompenseerd. Dit laatste betekent dat voor elke verdwenen boom een nieuwe boom wordt aangeplant. Deze bomen kunnen bijvoorbeeld terugkomen in het nieuwe Zuiderplantsoen.


Lees ook: