canvas-46_JvK_20160613_Esparantoskruizing_1

Waterbedrijf verlegt waterleiding in Esperantostraat

Sanne Heesterbeek22 juni 2017Zuiderplantsoen


Ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg legt Waterbedrijf Groningen een nieuwe waterleiding aan, onder het spoor door, ter hoogte van de Esperantostraat. De werkzaamheden starten 26 juni en duren tot begin augustus.

Met de voorbereidende werkzaamheden is Waterbedrijf Groningen inmiddels al gestart in de Esperantostraat en de Waterloolaan. De nieuwe waterleiding wordt aangelegd met een gestuurde boring, zodat het treinverkeer hier geen hinder ondervindt en de spoorwegkruising open kan blijven.

Gevolgen voor verkeer

De kruising Meeuwerderweg/Esperantostraat zal gedeeltelijk worden afgezet voor het opstellen van de boorinstallatie. De aansluiting van de Meeuwerderbaan op de Meeuwerderweg en de Esperantostraat wordt helemaal afgesloten. Ook de fietstunnel onder de zuidelijke ringweg door tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat wordt afgesloten. Omleidingen staan aangegeven met borden.

De Waterloolaan wordt gedeeltelijk afgezet voor het uitleggen van de waterleiding die onder het spoor door wordt getrokken. Daardoor geldt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een parkeerverbod in de Waterloolaan.

Hinder

Aannemer Alsema probeert de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Toch is enige hinder onvermijdelijk. Dat kan gaan om eventuele geluidshinder, verkeershinder en/of ongemak met parkeren.

Brief/servicebericht

Omwonenden zijn door Waterbedrijf Groningen geïnformeerd per e-mail of per brief waarin staat wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden, welke overlast het werk veroorzaakt en eventueel welke maatregelen de aannemer treft om overlast tegen te gaan.

Spreekuur

Gedurende de werkzaamheden plaatst Aannemer Alsema een directiebouwkeet ter hoogte van de fietstunnel aan de Esperantostraat-zijde. Vanaf woensdag 28 juni kun je hier iedere woensdag van 08.00 uur tot 09.00 uur terecht voor meer informatie en eventuele vragen over de werkzaamheden

Waterbedrijf Groningen

Meer informatie over de werkzaamheden van Waterbedrijf Groningen kun je vinden opwww.waterbedrijfgroningen.nl/nieuws.


Lees ook: