canvas-Impressie Verdiepte Ligging web

Wat verandert er in de aansluiting van de zuidelijke ringweg op de stad?

John22 juni 2017


De aanpak van de zuidelijke ringweg levert niet alleen een betere doorstroming op voor het verkeer, maar ook een betere bereikbaarheid van woonwijken, kantoren, bedrijven, winkels en scholen in de stad. Dat komt doordat de stad een aantal nieuwe aansluitingen op de ringweg krijgt. Er zijn ook een paar aansluitingen die vervallen of anders worden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen, van west naar oost.

op en afritten-jan17

Vanaf Laan Corpus den Hoorn naar het Julianaplein

De Laan Corpus den Hoorn krijgt in oostelijke richting een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. Wie dus straks van de Laan Corpus den Hoorn richting het Julianaplein rijdt, kan sneller invoegen op de zuidelijke ringweg. Je hoeft dan niet meer via het Vrijheidsplein.




bolfoto botrotondes corpus den hoorn rechts
bolfoto botrotondes corpus den hoorn links

Vanaf de Laan Corpus den Hoorn kun je straks sneller de zuidelijke ringweg op richting Julianaplein. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie.

Van zuidelijke ringweg via westelijke ringweg naar de westkant van de stad (en omgekeerd)

Het wordt gemakkelijker en veiliger om vanuit de richting Drachten via de westelijke ringweg de westkant van de stad te bereiken. Je hoeft niet meer via de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Verder hoef je bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer. De verkeerslichten ter hoogte van de Leonard Springerlaan verdwijnen.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Rij je op de westelijke ringweg richting Drachten, dan hoef je niet meer te wachten bij de verkeerslichten bij de Leonard Springerlaan. Ook hoef je niet meer langs de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn, maar je kunt direct invoegen op de zuidelijke ringweg.

Vanuit de richting Julianaplein kan verkeer straks rechtstreeks de westelijke ringweg op rijden. Je hoeft bij het Vrijheidsplein niet meer te wachten op kruisend verkeer.

bolfoto vrijheidsplein rechts
bolfoto vrijheidsplein links

Vanaf de westelijke ringweg voeg je sneller in op de zuidelijke ringweg, en omgekeerd.

Op het Julianaplein ‘linksaf’ naar het station

Als je nu vanuit de richting Drachten komt, kun je niet linksaf bij het Julianaplein, richting station en het centrum van de stad. In de toekomst kan dat wel. Je gaat niet letterlijk linksaf, want de afrit ligt voor de veiligheid rechts van de weg. Maar je kunt dus straks wel vanuit Drachten over het Emmaviaduct naar het centrum toe.

Julianaplein nieuw
Julianaplein huidig

Kom je vanuit Drachten (boven in beeld), dan kun je nu niet via het Emmaviaduct richting station, straks wel.

Vanaf de Vondellaan de zuidelijke ringweg op (en omgekeerd)

De wijk De Wijert krijgt een nieuwe aansluiting op de zuidelijke ringweg via de Vondellaan. Vanaf de Vondellaan kun je zowel richting Drachten als richting Hoogezand. Ook kun je – omgekeerd – vanuit die twee richtingen via de Vondellaan De Wijert bereiken. Let op: je kunt niet vanaf de A28, uit de richting Assen, de Vondellaan op. En ook niet vanaf de Vondellaan de A28 op richting Assen. Hiervoor kun je net als nu de aansluiting Groningen-Zuid gebruiken. De Vondellaan wordt wel drukker door de nieuwe aansluiting. Daarom krijgt deze weg een andere inrichting, met vrijliggende fietspaden.

Aansluiting Vondellaan 2030
Vondellaan aansluiting nu

De Vondellaan (rechts in beeld) heeft straks een aansluiting op de zuidelijke ringweg.

Hereweg

houdt verbinding met zuidelijke ringweg via nieuwe verbindingsweg

De huidige op- en afritten bij de Hereweg verdwijnen, maar je kunt straks nog steeds bij de Hereweg de ringweg op en af. Aan de noordkant van de zuidelijke ringweg komt een nieuwe weg in twee richtingen, die de Hereweg verbindt met de Brailleweg en het Julianaplein. Via deze verbindingsweg kun je dus ook in de toekomst vanaf de Hereweg naar de zuidelijke ringweg en omgekeerd.

Hereweg nieuwe situatie
Hereweg huidige situatie

De op- en afritten bij de Hereweg worden vervangen door een nieuwe verbindingsweg richting Julianaplein.

Toe- en afrit Oosterpoort verdwijnen

Omdat de zuidelijke ringweg voor een deel verdiept wordt aangelegd, met daarop een groot nieuw park – het Zuiderplantsoen – verdwijnen de toe- en afrit bij de Oosterpoort. De oprit gaat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door Combinatie Herepoort al op 26 juni 2017 dicht. De afrit blijft nog open tot eind juli 2017 en gaat daarna ook dicht. De Oosterpoort blijft aangesloten op de zuidelijke ringweg via de aansluitingen bij de Europaweg.

Oosterpoort nieuwe situatie
Oosterpoort huidige situatie

De toe- en afrit bij de Oosterpoort verdwijnen. Het verkeer kan via de aansluiting bij de Europaweg.

Nieuwe aansluitingen bij de Europaweg en de Bornholmstraat

Vanuit de richting Drachten worden straks twee grote verkeerstromen vanaf de zuidelijke ringweg naar de stad van elkaar gescheiden. Er komt een nieuwe verbinding via de Europaweg, waardoor het UMCG en het oostelijk deel van de binnenstad beter bereikbaar worden. De tweede verbinding loopt via de Bornholmstraat, waardoor onder anderen Ikea beter bereikbaar wordt. Vanaf de Europaweg en de Bornholmstraat komt er een oprit naar de zuidelijke ringweg in westelijke richting. Dus heb je gewinkeld, bijvoorbeeld bij Ikea of in de binnenstad, dan kun je snel weer richting Drachten of Assen.

europaplein nieuw
europaplein huidig

De afrit van de Europaweg. Linksaf ga je naar de Bornholmstraat, rechtsaf naar de Europaweg.

Vanaf Europaweg richting oosten?

Hoe de aansluiting bij de Europaweg richting het oosten definitief gaat worden, is nog niet vastgesteld. In het huidige plan is de Europaweg straks alleen in westelijke richting direct aangesloten op de zuidelijke ringweg. Dus: kom je vanuit de richting Hoogezand, dan kun je niet bij de Europaweg de ringweg af. Ook kun je niet vanaf de Europaweg de ringweg op richting Hoogezand. In plaats daarvan kun je doorrijden over de oude A7 naar aansluiting Westerbroek.

Inmiddels ligt er een plan om ook naar en van het oosten een rechtstreekse verbinding te maken van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Later dit jaar wordt besloten of dit plan door gaat.

Europaplein met optimalisatie
Europaplein zonder optimalisatie

De extra wens: aansluiting van de Europapweg op de zuidelijke ringweg in oostelijke richting.

Directe aansluiting Eemspoort/Driebond

De bedrijfsterreinen Eemspoort en Driebond worden eenvoudiger en sneller te bereiken. Nu lopen de verbindingen van deze terreinen via parallelwegen en de laag gelegen bruggen over het Winschoterdiep, naast de ringweg.

Eemspoort en Driebond krijgen straks een eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg. Kom je uit westelijke richting, dan kun je langer op de ringweg blijven. Pas ‘voor de deur’ ga je van de ringweg af. Daardoor hoef je niet meer te wachten als de laag gelegen bruggen over het Winschoterdiep open staan. De afrit naar de Osloweg voor verkeer vanuit oostelijke richting verschuift iets naar het oosten en sluit straks aan op de Stettinweg.

Op de terugweg kun je sneller weer op de ringweg komen, via opritten in beide richtingen.

Eemspoort_2030
Eemspoort_nu

Eemspoort/Driebond krijgt een eigen aansluiting.


Lees ook: