canvas-Europaplein - extra wens

De drie pluspunten van een volledige aansluiting op de Europaweg

John10 mei 2017Oost


De Europaweg moet weer een volledige aansluiting krijgen op de zuidelijke ringweg. Dat is een van de twee optimalisaties van het plan voor de zuidelijke ringweg. Van 29 mei tot en met 10 mei 2017 kon iedereen hierover een zienswijze indienen. Waarom is deze gehele aansluiting bij de Europaweg eigenlijk gewenst? Verkeerskundige Joris Hoogenboom van Aanpak Ring Zuid geeft een toelichting.

Eind maart 2017 is het gewijzigde Ontwerp-Tracébesluit 2017 bekend gemaakt. Deze planaanpassing maakt twee van de drie ‘optimalisaties’ in het plan mogelijk. Het gaat om een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg (in plaats van een halve) en om een groenere aankleding van het Julianaplein. Deze optimalisaties waren in eerste instantie buiten het plan gelaten, omdat het onzeker was of hiervoor voldoende geld beschikbaar was.

Bereikbaarheid

Op informatiebijeenkomsten voor omwonenden van het Europaplein werd de vraag gesteld waarom deze aanpassing eigenlijk wenselijk is. Volgens verkeersdeskundige Joris Hoogenboom van Aanpak Ring Zuid heeft de gehele aansluiting van de Europaweg drie belangrijke pluspunten. “Ten eerste verbetert dit de bereikbaarheid van het zuidoostelijke deel van de stad. Het gaat om de bereikbaarheid van onder andere UMCG, Binnenstad-oost, Europapark, Oosterpoort, De Linie en Bedrijventerrein Zuidoost. Dat dit deel van de stad beter bereikbaar wordt, komt doordat er een extra route ontstaat van en naar het oosten. Deze route is voor veel verkeer sneller dan de alternatieve routes. Maar doordat deze route voor veel verkeer aantrekkelijk is, wordt de Europaweg wel drukker.”

Eenduidige route

Het tweede pluspunt is dat er een logische en eenduidige route van en naar het oosten ontstaat. Hoogenboom: “In het Tracébesluit van 2014 waren veel verschillende routes naar de ringweg mogelijk, maar een duidelijke hoofdroute ontbrak. Dat maakte het lastig om het verkeer vanuit de stad goed naar de ringweg te bewegwijzeren. De andere routes blijven gewoon beschikbaar, maar zullen in mindere mate gebruikt worden.”

Verkeersveiligheid

Het derde pluspunt dat Hoogenboom noemt, is de verkeersveiligheid. “Autowegen zoals de ringweg in Groningen zijn erop ingericht om veel verkeer te kunnen verwerken. Het verkeer kan dankzij deze aanpassing langer over de ringweg (N7) rijden en zal minder gebruik maken van het wegennet in de stad Groningen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.”

Vervolg

Vandaag sluit dus de termijn waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het Wijzigingsbesluit 2017. In een nota van beantwoording licht de minister toe in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt hierover schriftelijk informatie.


Lees ook: