canvas-20170329_163424 drukwerk wotb2017.jpg-aviary-20170329-164044

Meer weten over het OWTB-2017?

John30 maart 2017


Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 is de inspraakperiode voor het Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, Wijzigingsbesluit 2017 (OWTB-2017). Wilt u hier meer over weten, dan bent u van harte welkom op een informatiebijeenkomst en een vragenuur. U kunt ook een zienswijze indienen.

Bekendmaking

Het OWTB-2017 is op 29 maart 2017 officieel bekendgemaakt via een kennisgeving in de Staatscourant en in lokale kranten. De wijzigingen maken twee optimalisaties mogelijk.

Inspraakdocumenten

Het OWTB-2017 bestaat uit meerdere documenten:

Ontwerptracébesluit (pdf)
Kaarten bij ontwerptracébesluit (pdf)
Toelichting bij ontwerptracébesluit (pdf)
Bijlage 1 Verkeer (pdf)
Bijlage 2a Verkeersveiligheid (pdf)
Bijlage 2b Verkeersveiligheidsaudit (pdf)
Bijlage 3 Geluid (pdf)
Bijlage 4 Lucht (pdf)
Bijlage 5 Externe veiligheid (pdf)
Bijlage 6 Natuur (pdf)
Bijlage 7 Validatierapport (pdf)

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de stukken ook op papier bekijken. Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 liggen de documenten ter inzage op de volgende locaties:

  • het provinciehuis van de provincie Groningen, Martinikerkhof 12 in Groningen;
  • het gemeentelijk informatiecentrum, Kreupelstraat 1 in Groningen;
  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag.

U kunt hier tijdens de reguliere openingstijden terecht.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 10 april 2017 is er om 16.30 uur en om 19.30 uur in De Oosterpoort (Trompsingel 27) een presentatie over de wijzigingen rond het Europaplein.

Op dinsdag 11 april 2017 is er van 16.00 uur tot 18.00 uur in het Parcival College (Merwedestraat 98) een vragenuur over de wijzigingen rond het Julianaplein.

Zienswijze indienen

Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 kunt u een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, Wijzigingsbesluit 2017.

Dat kan op drie manieren.

  • Digitaal: de directie Participatie ontvangt uw zienswijze bij voorkeur digitaal via de website www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen.
  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v.v. ‘Zuidelijke Ringweg Groningen’;
  • Mondeling: u kunt tijdens kantooruren bellen naar de directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het Wijzigingsbesluit 2017. In een nota van beantwoording licht de minister toe in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt hierover schriftelijk informatie.

Nadat het Wijzigingsbesluit 2017 is vastgesteld, kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen. Dat geldt ook voor degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, bijvoorbeeld omdat sprake is van een wijziging ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit wijziging 2017.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het Ontwerp-Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, Wijziging 2017 is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl/ringweggroningen. Ook wordt hier de wettelijke procedure toegelicht.


Lees ook: