canvas-Europaplein met optimalisatie

Wat verandert er in het gewijzigde Tracébesluit?

John30 maart 2017


Een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Om dit mogelijk te maken, moest het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg worden aangepast. Op het gewijzigde Tracébesluit kunnen van 30 maart tot en met 10 mei 2017 zienswijzen worden ingediend.

Bij het bepalen van het plan voor de zuidelijke ringweg zijn enkele extra wensen geformuleerd waar aanvankelijk geen budget voor was. De aannemer heeft een plan opgesteld waarin deze extra wensen wél haalbaar zijn. Voor twee van deze drie extra wensen (optimalisaties) moet het Tracébesluit van 2014 aangepast worden. Daarvoor is nu het ‘Ontwerp-Tracébesluit zuidelijke ringweg, wijziging 2017’ opgesteld. Hierop kunnen nu zienswijzen worden ingediend.

De twee optimalisaties die nu mogelijk worden, zijn een groenere aanblik van het Julianaplein en een volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg. Voor de derde optimalisatie, een fietstunnel op de plek van de huidige Esperantostraat, hoeft het Tracébesluit niet aangepast te worden. Daar is nog wel een omgevingsvergunning voor nodig.

Julianaplein

Het Julianaplein krijgt door het gewijzigde Tracébesluit een groenere uitstraling en wordt daarmee een passende entree van de stad. In vergelijking met het Tracébesluit van 2014 komen er meer groene taluds in plaats van beton. Betonnen constructies worden meer ‘weggewerkt’ of gecamoufleerd door grond. Het Julianaplein wordt op deze manier stedenbouwkundig beter ingepast in de omgeving.
Julianaplein met optimalisatie
Julianaplein zonder optimalisatie

Het Julianaplein, links zonder en rechts met groenere aankleding. Verplaats de oranje schuifbalk om de verschillen te bekijken.

De belangrijkste aanpassingen in vergelijking met het Tracébesluit van 2014 zijn:

  • De rijbanen van de N7 komen op een grondlichaam te liggen in plaats van een viaduct.
  • De verbindingswegen kruisen de rijbanen van de doorgaande N7 via onderdoorgangen die onder het viaduct door lopen.
  • Het viaduct over de verbindingsweg A28-Drachten is niet meer nodig en vervalt.

Europaplein

De Europaweg krijgt een volledige aansluiting op de zuidelijke ringweg. In het ‘Tracébesluit 2014’ was een ‘halve’ aansluiting opgenomen. Hieraan wordt een afrit vanuit het oosten en een toerit naar het oosten toegevoegd. Dit is vooral van belang voor het verkeer. Door een volledige aansluiting verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid. Dat geldt niet alleen voor het Europaplein zelf, maar ook voor de aansluitende wegvakken. De verkeerssituatie wordt minder kwetsbaar voor opstoppingen en vertragingen.

Europaplein met optimalisatie
Europaplein zonder optimalisatie

Het Europaplein, links zonder en rechts met volledige aansluiting. Verplaats de oranje schuifbalk om de verschillen te bekijken.

Bredere middenberm

Verder bevat het gewijzigde Tracébesluit nog een kleine aanpassing. Ten oosten van het Europaplein verschuift de zuidelijke rijbaan een stukje naar het zuiden. Daardoor ontstaat er een bredere middenberm. Hierin is ruimte voor groen, net als op het meer westelijke deel van de zuidelijke ringweg. De weg wordt zo landschappelijk en stedenbouwkundig beter ingepast in de omgeving.

Parkway
Het oostelijk deel van de weg krijgt een bredere middenberm met groen, zoals hier ter hoogte van het Mercure Hotel.

Vervolg

Op de zienswijzen die tot en met 10 mei 2017 kunnen worden ingediend, gaat de minister van Infrastructuur en Milieu een antwoord geven. De antwoordnota wordt bij het Gewijzigde Tracébesluit gepubliceerd. Ongeveer half 2017 wordt bekeken of de aanbieding van de aannemer nog steeds financieel haalbaar is.


Lees ook: