canvas-Europaplein met optimalisatie

In beroep gaan tegen het Tracébesluit, wijziging 2017

John13 september 2017JulianapleinOost


Het Tracébesluit, wijziging 2017 ligt zes weken ter inzage, van 14 september tot en met 25 oktober 2017. Wie een zienswijze heeft ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit wijziging 2017, kan in deze periode tegen het Tracébesluit in beroep gaan.

Hieronder staan alle documenten die horen bij het Tracébesluit:

Map 1: (pdf, 5,5 MB)
Deel I: Tracébesluit
Deel II: Bijlagen bij het Tracébesluit
Deel III: Kaarten bij Ontwerp-Tracébesluit
Deel IV: Toelichting bij Tracébesluit
Deel V: Nota van Antwoord

Map 2: (pdf, 8,6 MB)
Bijlage 1: Verkeer
Bijlage 2a: Verkeersveiligheid
Bijlage 2b: Verkeersveiligheidsaudit

Map 3 (pdf, 21 MB): (pdf, 22,4 MB)
Bijlage 3: Geluid

Map 4 (pdf, 24 MB): (pdf, 25,1 MB)
Bijlage 4: Lucht

Map 5: (pdf, 6,9 MB)
Bijlage 5: Externe veiligheid
Bijlage 6: Natuur
Bijlage 7: Validatierapport

Documenten inzien

Op papier kunt u de documenten van donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2017 bekijken op de volgende adressen (tijdens reguliere openingstijden):

Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen
Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1, Groningen
Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, Groningen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

In beroep gaan

Heeft u een zienswijze ingediend op het Ontwerp-Tracébesluit, wijziging 2017? Dan kunt u vanaf donderdag 14 september 2017 in beroep gaan tegen het besluit. Dan kan op twee manieren.

Per post:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Crisis- en herstelwet

Op het Tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren.

Meer informatie

Op de website van de Raad van State staat meer informatie over in beroep gaan. Hier vindt u ook de eisen waaraan uw beroepschrift moet voldoen en informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening.


Lees ook: