canvas-20170221_130541 Fietstocht studenten CIW RUG

RUG-studenten de wijken in voor onderzoek draagvlak en communicatie

John21 maart 2017


Vanaf deze week tot ongeveer half april gaan RUG-studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) de wijken in om onderzoek te doen naar de steun voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Zij benaderen omwonenden en bedrijven met een vragenlijst die ze zelf hebben opgesteld.

De studenten onderzoeken de steun van de omwonenden, de weggebruikers en de bedrijven voor de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook meten ze of deze groepen tevreden zijn over de manier waarop de projectorganisatie hen informeert en betrekt bij het project.

Opzet

De studenten werken in zestien groepjes van drie à vier personen. Elk groepje heeft van projectbureau Aanpak Ring Zuid een brief meegekregen met een korte uitleg van het onderzoek, die ze aan de geënqueteerden kunnen overhandigen. Om te voorkomen dat de groepen studenten bij dezelfde adressen aanbellen, is het werkgebied opgedeeld in zestien gebieden. Er zijn ook groepjes die onderzoek doen bij buurtverenigingen en actiegroepen.

Praktijkopdracht

Het onderzoek is een praktijkopdracht van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Elk jaar doen studenten van deze opleiding onderzoek naar de communicatie van een organisatie of project. Dit jaar is gekozen voor Aanpak Ring Zuid. Samen met de opleiding hebben we het onderwerp van het onderzoek bepaald. Het gaat om een onafhankelijk onderzoek. Aanpak Ring Zuid betaalt er niet aan mee.

Uitkomsten

De uitkomsten worden gebruikt om de communicatie van Aanpak Ring Zuid te verbeteren. Nadat de studenten het draagvlak en de tevredenheid hebben gemeten, gaan ze adviezen opstellen om de communicatie met omwonenden en bedrijven te verbeteren. Het is de bedoeling dat het onderzoek na enige tijd wordt herhaald, om te bekijken hoe het draagvlak zich ontwikkelt.

2017-02-07 13.20.18
Gastles door Claudia Mulder van projectbureau Aanpak Ring Zuid.
IMG_20170317_141802_732 gastels alex sheerazi CIW
Gastles door Alex Sheerazi van de Noord/Zuidlijn.

Lees ook: